Hírek

Koszorúzás Nyerges-tetőn

Az Erdélyben hivatalos ügyeit intéző Puzder Attila nyá. pv.alez. szakmai alelnök 2023. október 27-én – Hejüsz István nyá. mk. pv. alezredes temetése napján – a szövetség nevében koszorút helyezett el a Nyerges-tetőn lévő 1848-as emlékparkban az FPVKSZ által felállított kopjafán. Ezzel folytatva azt a hagyományt, amit a tragikus hirtelenséggel elhunyt ügyvezető elnökünk több mint egy…

Read More about Koszorúzás Nyerges-tetőn

Hírek

Fájdalommal búcsúzunk

Hejüsz István (1958.06.30. – 2023.10.12.) Budapesten született, de Gyálon nőtt fel egy háromgyermekes családban. Középiskolai tanulmányait a Latinca Sándor Gép- és Villamosipari Szakközépiskolában végezte 1972-től 1976-ig.1976-ban felvételt nyert a szentendrei Kossuth Lajos Katonai Főiskolára, ahol 1980-ban diplomázott mint műszaki tiszt. 1979-ben megházasodott és a főiskola elvégzése után a katonai szolgálatot Baján kezdte meg. 1989-ben Budapestre…

Read More about Fájdalommal búcsúzunk

Boldog Anyák napját!

Anyák napja alkalmából minden kedves Édesanyának, Nagymamának, Dédnagymamának hosszú életet, egészséget és boldogságot kívánunk! FPVKSZ Elnöksége és FEB!

Read More about Boldog Anyák napját!
View More ››

Hírek

Megemlékezés a II. Világháború légibombázásainak civil áldozatairól!

Felhívó jellel és a Himnusz hangjaival kezdődött az Ünnepség. Az Ünnepség narrátora Puzder Attila nyá. pv. alezredes, szakmai alelnök megnyitójában kitért, hogy a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség – a hagyományokhoz híven – ez évben is koszorúzási ünnepséget szervezett a II. világháborús bombázások polgári áldozatainak budapesti emlékművénél. Köszöntötte az 1998-ban avatott Emlékhelyen megjelent hivatásos…

Read More about Megemlékezés a II. Világháború légibombázásainak civil áldozatairól!

Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

Minden kedves tagtársunknak, együttműködő partnerünknek és családtagjainak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk! FPVKSZ elnöksége és a FEB!

Read More about Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

Gyászhír!

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy volt munkatársunk, tagtársunk, barátunk Dobrai János nyá. pv. ezredes Úr  2023. március 22.-n elhunyt. Búcsúztatása 2023. április 26-án 15.00 órakor katonai tiszteletadással  Budapesten a Fiumei úti Sírkertben lesz. Őszinte részvétünk a Családnak! Nyugodj Békében! FPVKSZ elnöksége és Tagsága!

Read More about Gyászhír!
View More ››

Hírek

Értékelő, feladatszabó közgyűlés!

2023. 03. 31.-n került megtartásra Szövetségünk 2022-es év értékelő és 2023-as év feladatszabó közgyűlése. A közgyűlésen a beszámolók és feladatszabást követően Dr. Zelei Gábor nyá. pv. ezredes Úr, MHTT Katasztrófa és Polgári Védelmi Szakosztály Titkára előadásával megemlékeztünk a Nemzetközi Polgári Védelmi Nap-ról. A közgyűlés végén köszöntöttük volt parancsnokunkat Orovecz István nyá. pv. vezérőrnagy Úr-at kerek születésnapja alkalmából….

Read More about Értékelő, feladatszabó közgyűlés!

ADÓ ‘%

64 nap maradt, hogy az ADÓ 1%-nak felajánlásával támogassa Szövetségünk 2023-évi munkáját! Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség 18095269-1-41, egyéni támogatását, valamint tagjaink a 2023 évi tagdíjaikat a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség OTP 11705008-20465377-00000000 számú számlájára is befizetheti! Köszönjük segítségét, támogatását! FPVKSZ Elnökség és FEB!

Read More about ADÓ ‘%

Nemzetközi Nőnap!

Minden kedves hölgy, lány ismerősünknek, barátunknak, volt kollégánknak a Nemzetközi Nőnap alkalmából sok Örömet, Boldogságot és Megbecsülést kívánunk! FPVKSZ Elnöksége és FEB

Read More about Nemzetközi Nőnap!

Nemzetközi Polgári Védelmi Nap

A Nemzetközi Polgári Védelmi Világszervezet 1972. március 1-jén alakult meg. Erre emlékezve 1992-ben határoztak A POLGÁRI VÉDELEM VILÁGNAPJÁnak megrendezéséről. Magyarország is csatlakozott az akkori felhíváshoz. Magyarország 1989-ben ratifikálta és hirdette ki az 1949. évi genfi egyezmény két jegyzőkönyvében foglaltakat, amely kimondja a polgári védelem humanitárius jellegét, azt határozottan elkülöníti a fegyveres eröktől, továbbá a polgári védelem feladatai…

Read More about Nemzetközi Polgári Védelmi Nap
View More ››