KÖSZÖNJÜK A SEGÍTSÉGET!

Az ENSZ Közgyűlése 1985 – ben foglalta határozatba az önkéntesek nemzetközi napjának megtartását, ez tehát a te, ti, önök napja tisztelt önkéntesek!

Egyben jó lehetőség arra, hogy a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség nevében köszönetet mondjunk azért a sokrétű, sokszor embert próbáló munkáért, amivel hozzájárultak a Polgári Védelem, Katasztrófavédelem ügyéhez.

Továbbra is számítunk munkátokra, pozitív, segítőkész hozzáállásotokra!

Köszönjük az elvégzett munkát!

Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség Elnöksége

A Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapja

Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1999 óta minden év október második szerdáját a természeti katasztrófák áldozatainak emléknapjává nyilvánította. Az elmúlt években a Föld mintegy 348 millió lakóját érintették természeti csapások – ez a szám közel négyszerese az 1990-es adatnak. Leggyakoribb ember áldozatokkal járó katasztrófák a földrengések, vulkánkitörések, áradások és aszályok, földcsuszamlások, erdőtüzek, hurrikánok és hasonlók több százezer ember életét követelték (ez a szám 1990-ben még  közel 53 ezer volt). Az áldozatok számának ilyen mértékű növekedése összefüggésbe hozható a globális fölmelegedéssel.

Az elmúlt évtizedben határozottan növekedett mind a természeti katasztrófák, mind azok áldozatainak száma. Míg 1990-ben 261 természeti katasztrófa történt, addig napjainkban ez a szám több mint félezerre emelkedett. Nem csak arról van tehát szó, hogy napjainkban Földünkön egyre több és több katasztrófára kell számítanunk, hanem arról is, hogy egyre több ember van kitéve az ilyen veszélyeknek. A veszélyhelyzetet csak növeli, hogy a Föld népességének jelentős része több tízmilliós óriásvárosokban, illetve azok szegénynegyedeiben él. A túlnépesedés miatt súlyos természeti veszélyeket rejtő területek is benépesülnek: az árterek, földcsuszamlásoktól rendszeresen sújtott hegyoldalak sem maradnak lakatlanul.

Az ENSZ a természeti katasztrófákat globális problémának tekinti, ezért már az 1990-es években ajánlásokat dolgozott ki és nemzetközi összefogást sürgetett a természeti katasztrófák megelőzése és pusztító hatásuk csökkentése érdekében. Az átfogó program célja, hogy az egyes országok tevékenységén keresztül koordinálja a globális erőfeszítéseket, ezáltal hatékonyabbá tegye a katasztrófák megelőzését. Az Európai Unióhoz történt csatlakozással hazánk bel- és külpolitikájában, illetve a katasztrófavédelem szakmai tevékenységében egyre erőteljesebb és kiemelkedően fontos irányvonalat jelentenek a környezetvédelem és a biztonság kérdéseinek megoldásai. A 2005. januárban, Japánban megrendezett Katasztrófa Csökkentési Világkonferencia, további fontos határozatokat hozott a megelőzés érdekében és

jóváhagyta a következő évtizedre, a katasztrófák megelőzésének és csökkentésének Általános Cselekvési Tervét. A tervben meghatározták azokat a stratégiai célokat és az ehhez szükséges intézkedéseket, amelyek biztosítják a nemzetek katasztrófákkal szembeni ellenálló képességének növelését. A konferencián kimagasló szerepet betöltő UN ISDR (ENSZ Katasztrófacsökkentés Nemzetközi Stratégiája) határozott irányt vett arra, hogy szerepet vállaljon a nemzetközi katasztrófa-csökkentési programok kidolgozásában, megvalósításában, főleg az alábbi területeken: lakosságtájékoztatás, képzés és oktatás, információkezelés és csere.

Elékezzünk az Áldozatokra és köszönjük meg a Hivatásos, Nyugállományú Katasztrófavédelmi munkatársak, Civil szervezetek állományának áldozatos munkáját!

Emlékeztünk, emlékeztettünk

Az európai háborúk befejezésének évfordulóján, május 9.-én, mint 1998 óta minden évben ismét emlékező összejövetelt tartott a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség a II. világháborús bombázások egyik a fővárost leginkább érintő helyszínén, a Rákóczi híd pesti hídfőjénél lévő emlékműnél.

A megemlékezés a katonai felhívó jellel kezdődött, a Himnusz hangjaira katonai tiszteletadás közepette tisztelegtek a résztvevők.
A megemlékező beszédet Gáspár József nyugállományú ezredes, a Pest Megyei Polgári Védelmi Szövetség elnöke tartotta.
Történelmi eseményeket elevenített fel, felsorolta a különböző idejű és célzatú légitámadásokat, amit a történelemkönyvekből is ismerhetünk, de amikor az emberi szenvedésekről beszélt, az megérintette a résztvevőket.
A következőkkel támasztotta alá mondanivalóját: az óvóhelyeken védelmet kereső civil lakosok hallották a lezúduló bombák süvítő hangját, érezték a becsapódó rombolóeszközök lökéshullámait, találkoztak az égő hús és más anyagok által keltett „halálszagot”, és amikor túlélték a túlélhetetlent, az óvóhelyről feljőve látták azt amit addig elképzelni sem tudtak.
Ekkor és ilyen körülmények között a Magyar Polgári Védelmi Szövetség jogelődje a Légoltalmi Liga eredményesen dolgozott, tanított, tájékoztatott, mozgósított, közreműködésre szólított fel, vett részt a mentésben. Ennek eredményeként sikerült minimalizálni a civil lakosság körében keletkezett veszteségeket.
A légitámadásokat elszenvedő lakosok nem voltak hősök, ők áldozatai voltak az akkori világégésnek.
Az ünnepi beszéd után Kuncz József a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség tagja Illyés Gyula versét szavalta el.
Ezek után a II. Világháború Civil Áldozatai Emlékművének a koszorúzása következett.
Koszorút helyezett el :
Csizmadia Zsolt ezredes a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapesti Helyőrség Dandár parancsnokának képviselője,
– Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság nevében Csepregi Péter tűoltó őrnagy és Kovács Zoltán tűzoltó alezredes,
-a Német Szövetségi Köztársaság nevében Manfred Knopp védelmi attasé,
-a Lengyel Köztársaság nevében Kalinowski Andrzsej konzul és Kurdzialek Jan katonai attasé,
-az Orosz Nagykövetség képviseletében Khodorenko Pavel III. titkár,
-az Olasz Nagykövetség nevében Laura Cannella úrhölgy sajtóattasé,
-a Magyar Polgári Védelmi Szövetség Országos elnöksége nevében Dr. Endrődi István tűzoltó ezredes,
-a Pest Megyei Polgári Védelmi Szövetség nevében Gáspár József nyá. pv. ezredes, elnök és Varga József úr,
-a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség nevében Hejüsz István nyugállományú mérnök polgári védelmi alezredes, tanácsos, ügyvezető elnök. Vörös György nyugállományú ezredes, és Sípos András nyá. pv. alezredes, koordinációs alelnök,
-a Magyar Honvédség Nyugállományúak Klubja Műszaki Tagozat nevében Gyöngyösi Ferenc nyugállományú alezredes, Resinger József nyugállományú ezredes,
-a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Katasztrófavédelmi Oktatási Központ Katasztrófavédelmi Múzeuma nevében Réti Rezső.
Az ünnepség a Szózat és a Magyar takarodó hangjaival zárult.

Köszönjük mindenkinek aki részvételével megtisztelte a megemlékezést!