Megemlékezés a II. világháború légibombázásainak civil áldozatairól!

A Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség a korábbi évek hagyományainak megfelelően ebben az évben is megemlékezett a II. világháború légibombázásainak civil áldozatairól.
Az idei megemlékezésre is katonai tiszteletadás mellett, május 04.-n került sor, a Rákóczi (Lágymányosi) híd pesti hídfőjénél az 1998-ban felállított emlékműnél. A megemlékezés Gáspár József nyá. pv. ezredes, a Pest megyei Katasztrófavédelmi Szövetség elnökének ünnepi szavaival kezdődött.
Kiemelte, hogy az emlékmű 1998-ban a Belügyminisztérium, Polgári Védelmi Országos Parancsnokság, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség, a Főváros IX. kerületének Önkormányzata és a Fővárosi Polgári Védelmi Parancsnokság akkori vezetőinek elhatározásaként került felállításra.
Az emlékművet U. Szegedi Árpád tervezte és Stekly Zsuzsa zománcművész alkotta képekből állították a Légibombázások polgári áldozatai emlékére.
Az ünnepi beszédében Orovecz István nyá. pv. vezérőrnagy Úr a Magyar Polgári Védelmi Szakmai Elnöke kiemelte, hogy a történelem talán legtöbb civil áldozatot követelő háborúja Európában pontosan 73 évvel ezelőtt ért véget.
Fontosnak tartotta, kiemelni : „A Polgári védelem és jogelődje a magyar légoltalom egykori munkatársai, hívatásos és önkéntes tagjai ez időszakban szerzett szakmai tapasztalatai beépültek a PV ismeretanyagába. A lakosság kitelepítésének, az óvóhelyi védekezésnek, a lakosság riasztásénak, a romok alól történő mentés elméleti és gyakorlati ismereteinek, a lakosság szükség ellátása és a termelés folyamatos biztosítása megszervezésben szerzett ismeretek jól hasznosulnak az úgynevezett „békeidőszaki katasztrófák” kezelése során is. A polgári veszélyhelyzet kezelés rendszerének készen kell állni választ adni a biztonságot fenyegető valamennyi kihívásra, legyen ez régi, vagy új, békés, vagy fegyveres. A polgári védelem ebben is különbözik más feladatoktól.”
Orovecz István nyá. pv. vezérőrnagy Úr beszéde zárásaként kiemelte, hogy a 1998. május. 8.-i ünnepélyes avatása óta immár 20.-ik alkalommal hozzuk el virágainkat. A háború polgári áldozatai emlékhelye létrehozásának gondolata a MPVSZ Elnökségében született meg, melyet az akkori PVOP és a BM vezetése is támogatott és felkarolt. Rövid előkészítés után az elkészült emlékhelyet a háború Európai hadszíntéren történő befejezésének 53. évfordulóján az Országgyűlés Elnöke avatta fel.

Az ünnepi beszéd után katonai tiszteletadással a megemlékezés koszorúit helyezték el:

Budapesti Rendőr főkapitányság képviseletében:
Pallagi Imre r. ezredes Úr
, a BRFK Rendészeti Szervek Közrendvédelmi Főosztály vezetője

MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár képviseletében:
Baráth Ernő dandártábornok Úr
, Dandárparancsnok, Helyőrségparancsnok

A IX. kerületi Rendőrkapitányság képviseletében:
Ámán András r. alezredes Úr, Kapitányságvezető

A Lengyel Nagykövetség képviseletében:
Mr. Jerzy Snopek Úr, Nagykövet
Tomasz Trzciński Úr, Védelmi Attasé

Az Olasz Nagykövetség képviseletében:
Roberto Sarciá Úr, Tiszteletbeli Konzul

Ukrajna Nagykövetsége képviseletében:
Lupag Andrij tanácsos Úr
Volodymyr Mikhalko ezredes Úr

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség Országos Elnöksége képviseletében:
Dr. habil Endrődi István tü. ezredes Úr, Országos elnök
Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy Úr, Országos elnökség tagja
Orovecz István nyá. pv. vezérőrnagy Úr, Szakmai elnök

A Pest Megyei Polgári Védelmi Szövetség képviseletében:
Varga József Úr, Felügyelő Bizottság Elnöke

A Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség képviseletében:
Hejüsz István nyá. mk. pv. alezredes, tanácsos Úr, ügyvezető elnök
Sebes Péter nyá. pv. ezredes Úr, Felügyelő Bizottság Elnöke

Befejezésül a jelenlévő vendégek helyezték el a kegyelet virágait az emlékműnél.

A koszorúzási ünnepség a Szózat és a Takarodó jel hangjaival ért véget.