2019.-évi évbúcsúztató rendezvény!

2019. december 14.-n megtartásra került szövetségünk 2019.-évi évbúcsúztató rendezvénye. Köszönjük mindenkinek aki a meghívásnak eleget téve részt vett a rendezvényen. Rendezvényünk immáron 6 éves, melynek az idén hagyományt teremtendő módon, nem csak a kerek évfordulós tagtársat – Oravecz Irén – t – köszöntöttük, hanem megalakulásunk 20.-k évfordulója alkalmából emlékplakett is átadásra került – Szász Margit tagtársunk részére. Az évzáró rendezvényen műsorral is kedveskedtünk a megjelenteknek. Illés István (Ayala) elfogadta meghívásunkat és meglepetés műsorral köszöntötte a megjelenteket.

FPVKSZ Elnökség!

Tóth Károly nyá. pv. ezredes

Tóth Károly nyá. pv. ezredes

Október 09. – A természeti katasztrófák elleni védekezés világnapja

Már harminckét éve tartják minden október második szerdáján a Természeti Katasztrófák Elleni Védekezés Világnapját. Az ENSZ 1987. évi határozata alapján ezzel a nappal szeretné felhívni a társadalom figyelmét a Föld sérülékenységére. Nemzetközi segítség nélkül a katasztrófa sújtotta államok gyakran képtelenek úrrá lenni a nehézségeken.

Természeti csapások mindig is lesznek, de nem feltétlenül válnak katasztrófává, ha megtesszük a szükséges lépéseket. Ünnepeljük azokat a névtelen hősöket, akik nap, mint nap szállnak szembe az újabb és újabb katasztrófákkal, mentve embertársaikat, anyagi javaikat.

Ünnepeljük a hivatásos és civil szervezetek munkatársait, akik életük kockáztatásával szállnak szembe a veszélyekkel.

Emlékezzünk meg azon elhunyt volt munkatársakról, állampolgárokról, akik munkájukkal sokat tettek a katasztrófák megelőzése, vagy a már bekövetkezett események felszámolása érdekében.

FPVKSZ Elnökség

Erdély-2019

1997 óta, mint minden évben, újfent Erdélyben jártunk. A kiránduláson Szövetségünk tagjai, együttműködő partnerei, szimpatizánsai és családtagjaik vettek részt. A táj gyönyörű, az emberek kedvesek, az ételek finomak. Köszönjük az előkészítésben és az út során végzett munkát vendéglátóinknak Kémenes Ignác és Marian Paul uraknak, valamint Sebes Péter, Sebes Éva, Simon Andrásné tagtársak-nak.

Erdélyi körút 2019.  07.  23. – 30.

– július 23 – indulás a késő esti órákban.

– július 24 –  találkozás Szovátán vendéglátóinkkal, séta és városnézés, tovább utazás Parajdra, sóbánya megtekintése, fürdőzés, utazás Gyergyószentmiklósra,  szállások elfoglalása.

– július 25  –  utazás Sinaja-ra a Királyi kastély-ok megtekintése (Peles, Pelisor kastély), tovább utazás Gyergyószentmiklósra.

 – július 26 – Kászoni program, közben Nyerges tető (koszorúzás).

– július 27  – Gyergyói „SZÉKELY HÉTVÉGI” program egész nap több részletben, közben Gyergyói medence megtekintése, Gyergyói városnézés, méz üzem, és lekvár manufaktúra megtekintése, mindkét helyen kostolás és vásárlási lehetőség.

– július 28  – Zetelaka, vízgyűjtő gát megtekintése, Székelyudvarhely, Szejke fürdő, Farkaslaka, Korond (vásárlás).

– július 29 – Gyilkos tó, Békás szoros.

– július 30 – visszaindulás Budapestre, útközben megállás Kolozsváron, fakultatív program.

A kirándulás támogatói voltak:

MPVSZ

Zwack Unicum Nyrt.

Vimpex Drink Kft.

Gyermeknap-2019

A mai napon Szövetségünk Tagjai és Együttműködő partnerei családtagjaikkal együtt vettek részt a Fővárosi Állatkertbe szervezett Gyermeknapi programon.
Köszönjük Támogatóinknak:
– Fővárosi Állatkert
– Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt
– Colibri 90. Kft.

Valamint tagtársainknak akik a szervezésben, előkészítésben és a végrehajtásban részt vettek:
Kácsorné Török Ildikó
Jekelfalussy Margit
Puzder Attila nyá. pv. alez.

Megemlékezés a II. világháborús bombázások polgári áldozatai emlékművénél!

Felhívó jellel és a Himnusz hangjaival kezdődött az Ünnepség.

Az Ünnepség narrátora Puzder Attila nyá. pv. alezredes megnyitójában kitért, hogy a  Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség – a hagyományokhoz híven – ez évben is koszorúzási ünnepséget szervezett a II. világháborús bombázások polgári áldozatainak budapesti emlékművénél. Köszöntötte az 1998- ban avatott Emlékhelyen megjelenteket, a katasztrófavédelem hivatásos és civil szervezetei, a társszervek, meghívott diplomáciai képviseletek képviselőit, és civileket, akik a kegyelet virágaival adózzanak az áldozatok emlékének.

Gáspár József nyugállományú pv. ezredes Úr megemlékezésében összegezte a korabeli adatokat, tapasztalatokat, szólt a háború embertelenségéről, áldozatairól.

Végső számvetést még ma is nehéz készíteni a veszteséglistáról. Az adatok jelentős része még ma is bizonytalan. A többi Európai országgal összevetve a magyar áldozatok száma aránylag alacsony volt a polgári lakosság körében. Ez egyértelműen a Magyar Légoltalom hatékonyságát jelzi, még akkor is ha a bombatámadások ereje lényegesen gyengébb volt mint Németországban.

A Főváros elleni legnagyobb bombatámadás az 1944. július 2-ai volt. Azonban meghatározott legfontosabb célpontok: a Weis Manfréd Művek és a Shell Olajfinomító, a Duna parti, a Rákos rendezői és a Nyugati Rendező pályaudvarok voltak. A Légvédelem – heves vadász és légvédelmi tűzzel – hatékonysága megzavarta a pontos célzást.

A megemlékezést követően Kuncz József Úr, a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség tagja mondott szavalatot.

A megemlékezésen a kegyelet koszorúit helyezték el a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a MH Támogató dandár, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség, a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetségképviselői

Az ünnepséget jelenlétével megtisztelte több hazánkba akkreditált külképviselet:

A Román Nagykövetség képviseletében:  

Ciprian Maftei Úr, Belügyi Attasé

Cseh Köztársaság Nagykövetsége képviseletében:  

Kollár Jozef tanácsos Úr

Francia Köztársaság Nagykövetsége képviseletében

Stève DUCOS úr, a nagykövetség biztonsági vezetője

Az emlékműnél koszorút helyezett el:

Budapesti Rendőr főkapitányság és a IX. kerületi Rendőrkapitányság képviseletében:

Pallagi Imre r. ezredes Úr, a BRFK Rendészeti Szervek Közrendvédelmi Főosztály vezetője

Nagy Terézia r. alezredes Úrhölgy a IX. kerületi Rendőrkapitányság hivatalvezetője

Lassu Zoltán r. őrnagy Úr, IX. kerületi Rendőrkapitányság osztályvezetője

MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár képviseletében:

Zsolnai Tamás alezredes Úr,  mb. törzsfőnök

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviseletében:

Kovács Zoltán tü. ezredes Úr

Szabó Dávid tü. főhadnagy Úr

A Román Nagykövetség képviseletében:  

Ciprian Maftei Úr, Belügyi Attasé

Magyar Polgári Védelmi Szövetség Országos Elnöksége képviseletében

Dr. Habil Endrődi István tü. ezredes Úr, Elnök

Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség és a Pest Megyei Polgári Védelmi Szövetség képviseletében:  

Hejüsz István nyá. mk. pv. alezredes, tanácsos Úr, Ügyvezető elnök

Gáspár József  nyá. pv. ezredes Úr, Elnök

A koszorúzás után a megjelent civilek és vendégek helyezték el a megemlékezés, kegyelet virágait.

A koszorúzási ünnepség a Szózat és a Takarodó hangjaival ért véget.

 • Köszönjük tagtársaink segítségét a megemlékezés előkészítése és végrehajtása érdekében.
 • Gáspár József nyá. pv. ezredes
 • Puzder Attila nyá. mk. pv. alezredes
 • Vid Gábor
 • Mészáros Etelka
 • Leskó György nyá. pv. alezredes

Lezajlott a 2019.-évi Országos Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny!

2019 április 27-én, a Városligetben a volt PECSA előtti játszótéren megyei és Fővárosi Általános és Középiskolás csapatok versengtek az Országos elsőségért az MPVSZ Vándor kupáért.

Szövetségünk a korábbi évekhez hasonlóan tagságunk és Együttműködő partnereink aktív részvételével járult hozzá a verseny sikeréhez egy szabadidős (lakosságvédelmi kérdések, kimenekülő csomag a lakás elhagyás és elzárkózás szabályai) állomás működtetésével, több állomáson való aktív megjelenéssel.

 • Környezetvédelmi állomás, Mischinger Gábor, Fehér Zoltán
 • Tesztlapos állomás, Mészáros Etelka
 • Árvízvédelmi állomás, Vid Gábor
 • Térlátás állomás, Gavrán László
 • Lakosságvédelmi állomás, Sebes Péter, Liebe Mária, Kékesi Attila, Szász Margit, Jekelfalussy Margit,
 • Narrátor, Puzder Attila

A helyezett és résztvevő csapatoknak Szövetségünk nevében gratulálunk.

A versenyt támogatta:

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.

Köszönjük tagtársaink és együttműködő partnereink aktív részvételét:

Sebes Péter, Puzder Attila, Liebe Mária, Mészáros Etelka, Szász Margit, Vid Gábor, Mischinger Gábor, Fehér Zoltán, Kékesi Attila, Jekelfalussy Margit, Gavrán László.

Dél-budai forduló 2019.04.12

Felmenőrendszerű Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny Délbudai fordulója 2019. április 12-én.