Megemlékezés a II. világháborús bombázások polgári áldozatai emlékművénél!

Felhívó jellel és a Himnusz hangjaival kezdődött az Ünnepség.

Az Ünnepség narrátora Puzder Attila nyá. pv. alezredes megnyitójában kitért, hogy a  Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség – a hagyományokhoz híven – ez évben is koszorúzási ünnepséget szervezett a II. világháborús bombázások polgári áldozatainak budapesti emlékművénél. Köszöntötte az 1998- ban avatott Emlékhelyen megjelenteket, a katasztrófavédelem hivatásos és civil szervezetei, a társszervek, meghívott diplomáciai képviseletek képviselőit, és civileket, akik a kegyelet virágaival adózzanak az áldozatok emlékének.

Gáspár József nyugállományú pv. ezredes Úr megemlékezésében összegezte a korabeli adatokat, tapasztalatokat, szólt a háború embertelenségéről, áldozatairól.

Végső számvetést még ma is nehéz készíteni a veszteséglistáról. Az adatok jelentős része még ma is bizonytalan. A többi Európai országgal összevetve a magyar áldozatok száma aránylag alacsony volt a polgári lakosság körében. Ez egyértelműen a Magyar Légoltalom hatékonyságát jelzi, még akkor is ha a bombatámadások ereje lényegesen gyengébb volt mint Németországban.

A Főváros elleni legnagyobb bombatámadás az 1944. július 2-ai volt. Azonban meghatározott legfontosabb célpontok: a Weis Manfréd Művek és a Shell Olajfinomító, a Duna parti, a Rákos rendezői és a Nyugati Rendező pályaudvarok voltak. A Légvédelem – heves vadász és légvédelmi tűzzel – hatékonysága megzavarta a pontos célzást.

A megemlékezést követően Kuncz József Úr, a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség tagja mondott szavalatot.

A megemlékezésen a kegyelet koszorúit helyezték el a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a MH Támogató dandár, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség, a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetségképviselői

Az ünnepséget jelenlétével megtisztelte több hazánkba akkreditált külképviselet:

A Román Nagykövetség képviseletében:  

Ciprian Maftei Úr, Belügyi Attasé

Cseh Köztársaság Nagykövetsége képviseletében:  

Kollár Jozef tanácsos Úr

Francia Köztársaság Nagykövetsége képviseletében

Stève DUCOS úr, a nagykövetség biztonsági vezetője

Az emlékműnél koszorút helyezett el:

Budapesti Rendőr főkapitányság és a IX. kerületi Rendőrkapitányság képviseletében:

Pallagi Imre r. ezredes Úr, a BRFK Rendészeti Szervek Közrendvédelmi Főosztály vezetője

Nagy Terézia r. alezredes Úrhölgy a IX. kerületi Rendőrkapitányság hivatalvezetője

Lassu Zoltán r. őrnagy Úr, IX. kerületi Rendőrkapitányság osztályvezetője

MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár képviseletében:

Zsolnai Tamás alezredes Úr,  mb. törzsfőnök

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviseletében:

Kovács Zoltán tü. ezredes Úr

Szabó Dávid tü. főhadnagy Úr

A Román Nagykövetség képviseletében:  

Ciprian Maftei Úr, Belügyi Attasé

Magyar Polgári Védelmi Szövetség Országos Elnöksége képviseletében

Dr. Habil Endrődi István tü. ezredes Úr, Elnök

Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség és a Pest Megyei Polgári Védelmi Szövetség képviseletében:  

Hejüsz István nyá. mk. pv. alezredes, tanácsos Úr, Ügyvezető elnök

Gáspár József  nyá. pv. ezredes Úr, Elnök

A koszorúzás után a megjelent civilek és vendégek helyezték el a megemlékezés, kegyelet virágait.

A koszorúzási ünnepség a Szózat és a Takarodó hangjaival ért véget.

  • Köszönjük tagtársaink segítségét a megemlékezés előkészítése és végrehajtása érdekében.
  • Gáspár József nyá. pv. ezredes
  • Puzder Attila nyá. mk. pv. alezredes
  • Vid Gábor
  • Mészáros Etelka
  • Leskó György nyá. pv. alezredes