2022.-évi évbúcsúztató rendezvény!

Köszönjük mindenkinek aki a 2022. december 29.-i év záró rendezvényünket jelenlétével megtisztelte.Reméljük, hogy aki megjelent az jól érezte magát. Köszönjük az előkészítésben résztvevő kollégák, tagtársak munkáját: Sebes Péter , Sebes Éva, Andrásné Simon, Katalin Verseczki, Ferenc Verseczki, Gavrán László. A rendezvény keretében köszöntöttük a kerek évfordulójukat ebben az évben ünnepelt rendezvényünkön megjelent tagtársainkat:

Siposné dr. Takács Ágnes, Schieber József, Lengyel György Lászlóné, Jekelfalussy Margit, Kuncz József, Kocsik Pál, Radványi Imre.

FPVKSZ Elnöksége és FEB

Orbán Lajos

Orbán Lajos nyá.pv.alezredes

Katasztrófák Elleni Védekezés Világnapja!

Az Egyesült Nemzetek Szervezete döntése értelmében október második szerdája a Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapja (International Day for Natural Disaster Reduction)!  Ezt az ENSZ közgyűlése mondta ki 1989. december 22-én, később (2002-ben) azonban megnevezése módosult, az elnevezésből kimaradt a ‘természeti’ szó (így a Katasztrófák Csökkentésének Világnapja, azaz International Day for Disaster Reduction lett). 2009-ben pedig a jeles napot véglegesen egy adott naphoz kötötték, október 13-ra változott, hogy segítse a katasztrófacsökkentést, katasztrófa-megelőzést és felkészültséget is magában foglaló globális kultúrájának kialakulását.

Az elmúlt évtizedekben határozottan növekedett mind a természeti katasztrófák, mind azok áldozatainak száma. Míg 1990-ben 261 természeti katasztrófa történt, addig napjainkban ez a szám több ezerre emelkedett. Nem csak arról van tehát szó, hogy napjainkban Földünkön egyre több és több katasztrófára kell számítanunk, hanem arról is, hogy egyre több ember van kitéve az ilyen veszélyeknek. A veszélyhelyzetet csak növeli, hogy a Föld népességének jelentős része több tízmilliós óriásvárosokban, illetve azok szegénynegyedeiben él. A túlnépesedés miatt súlyos természeti veszélyeket rejtő területek is benépesülnek: az árterek, földcsuszamlásoktól rendszeresen sújtott hegyoldalak sem maradnak lakatlanul.

Az ENSZ a katasztrófákat globális problémának tekinti, ezért már az 1990-es években ajánlásokat dolgozott ki és nemzetközi összefogást sürgetett a katasztrófák megelőzése és pusztító hatásuk csökkentése érdekében.

Emlékezzünk az Áldozatokra és köszönjük meg a Hivatásos és Nyugállományú Katasztrófavédelmi (Polgári Védelmi és Tűzoltó) munkatársak, Civil szervezetek állományának áldozatos munkáját!

FPVKSZ Elnöksége és FEB

Megemlékezés a II. Világháború légibombázásainak civil áldozatairól!

A Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség a korábbi évek hagyományainak megfelelően ebben az évben is ugyan rendhagyó módon megemlékezett a II. világháború légibombázásainak civil áldozatairól.  

Az idei megemlékezésre szűk kőrben a Magyar Polgári Védelmi Szövetség, a Pest Megyei Polgári Védelmi Szövetség és a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség képviselőinek jelenlétében tisztelegtünk a sok-sok névtelen áldozatra emléke előtt 2022. május 06.-n 10.00-kor.

          A megjelentek köszöntése után Sipos András nyá. pv. alezredes a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség Koordinációs alelnöke mondott ünnepi beszédet.  Ezt követően Puzder Attila nyá. pv. alezredes a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség Szakmai alelnöke felkérte a megjelenteket a megemlékezés virágjainak elhelyezésére.

  • A Magyar Polgári Védelmi Szövetség és a Pest Megyei Polgári Védelmi Szövetség Nevében koszorút helyezett el:

Dr. Schweickhardt Gotthilf nyá. tü. alezredes

Orovecz István nyá. pv. vezérőrnagy

  • A Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség nevében:

Sebes Péter nyá. pv. ezredes

Oravecz Irén nyá. ftörm.

Sipos András nyá. pv. alezredes

Puzder Attila nyá. pv. alezredes

Schieber József nyá. pv. alezredes

Hejüsz Istvá nyá. pv. alezredes

Értékelő, feladatszabó közgyűlés!

Tisztelt Tagtársak!

2022. 03.26.-n lezajlott Szövetségünk 2021. évi értékelő és a 2022, évi feladatszabó küldöttgyűlése. Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek aki részvételével megtisztelte rendezvényünket, ezzel is segítve Szövetségünk munkáját. Külön is megköszönjük Sebes Peter, Sípos András, és Puzder Attila munkáját, akik tevékenyen vettek részt a beszámolók és az ünnepi megemlékezés anyagainak elkészítésében. Köszönjük minden tagtársunk 2021. évi munkáját és tevékeny részvételét Szövetségünk mindennapi életében.

Napirend:

1. Beszámoló a Szövetség 2021. évben végzett munkájáról
2. Beszámoló a 2021. évi gazdálkodás helyzetéről
3. A 2022-es év tervezett fő feladatai
4. Megemlékezés a Nemzetközi Polgári Védelmi Napról

Mindenkinek jó egészséget kívánunk!

FPVKSZ Elnökség és FEB

Nemzetközi Polgári Védelmi Nap!

Nemzetközi Polgári Védelmi Világszervezet 1972. március 1-jén alakult meg. Erre emlékezve 1992-ben határoztak a POLGÁRI VÉDELEM VILÁGNAPJA-nak megrendezéséről. Magyarország is csatlakozott az akkori felhíváshoz. Magyarország 1989-ben ratifikálta és hirdette ki az 1949. évi genfi egyezmény két jegyzőkönyvében foglaltakat, amely kimondja a polgári védelem humanitárius jellegét, azt határozottan elkülöníti a fegyveres erőktől, továbbá a polgári védelem feladatai közé sorolja a katasztrófák veszélyeitől való védelmezést, az életben maradás feltételeinek biztosítását. Világszerte látványos mentési gyakorlatokat rendeznek ezen a napon, március 01.-n.

Jogelődünk a Légoltalmi Liga!

Az I. világháborút követően a 20-as évek végére, a 30-as évek elejére a legtöbb európai országban megalakították az első állandó légoltalmi szervezeteket. A légoltalmi szervezetek szervezése kétféle módon történt, a szélesebb tömegekre támaszkodó társadalmi, valamint a hatósági intézkedéseket központi irányítására szolgáló szervek jellemzően egyidejűleg és párhuzamosan épültek ki. Magyarországon, a vezető európai államokhoz viszonyítva néhány évvel később történt meg a légoltalmi szervezetek kereteinek kialakítása. Ennek alapján jött létre a hatósági légoltalom megvalósítását előíró, a légvédelemről szóló 1935. évi XII. törvény és az ennek végrehajtására kiadott 15/1936. sz. honvédelmi miniszteri rendelet a „Légoltalmi Utasítás”. A törvény előírta, hogy minden 14 és 60 év közötti magyar állampolgár, nemre való tekintet nélkül, légoltalmi kötelezettség alá esik. A honvédelmi miniszter jogköre lett a városok, községek, legfontosabb üzemek, ipartelepek stb. veszélyeztetettségének megállapítása és besorolása. Pontosan meghatározták a légoltalom fogalmát, feladatát és vezetési struktúráját. A honvédelmi miniszter a légoltalom irányítását az Országos Légvédelmi Parancsnok útján végezte. A társadalom széles rétegeinek mozgósítását és tájékoztatását az 1937. december 5-én megalakított Légoltalmi Liga alapjain képzelték el. A Liga társadalmi szerveződés volt, amely az ország közigazgatási tagozódásának megfelelően épült ki. Fő feladata a lakosság légoltalmi felkészítése és a hatósági feladatok társadalmi támogatása volt.

A Nemzetközi Polgári Védelmi Nap alkalmából ezen a területen dolgozó minden kedves volt és jelenlegi Polgári Védelmi-s ismerősünknek, barátunknak, volt munkatársaknak minden jót, Erőt, Egészséget kívánunk!

Tisztelet a Hősöknek!

FPVKSZ Elnökség