Koszorúzás Nyerges-tetőn

Az Erdélyben hivatalos ügyeit intéző Puzder Attila nyá. pv.alez. szakmai alelnök 2023. október 27-én a szövetség nevében koszorút helyezett el a Nyerges-tetőn lévő 1848-as emlékparkban az FPVKSZ által felállított kopjafán.

Hejüsz István nyá.mk.pv.alezredes

Megemlékezés a II. Világháború légibombázásainak civil áldozatairól!

Felhívó jellel és a Himnusz hangjaival kezdődött az Ünnepség.

Az Ünnepség narrátora Puzder Attila nyá. pv. alezredes, szakmai alelnök megnyitójában kitért, hogy a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség – a hagyományokhoz híven – ez évben is koszorúzási ünnepséget szervezett a II. világháborús bombázások polgári áldozatainak budapesti emlékművénél. Köszöntötte az 1998-ban avatott Emlékhelyen megjelent hivatásos és civil szervezetek, iskolák és civilek képviselőit.

Orovecz István nyá. pv. vezérőrnagy Úr ünnepi beszédében megemlékezett a korabeli eseményekről, összegezte a háborús adatokat, tapasztalatokat, szólt a háború embertelenségéről, áldozatairól.

Végső számvetést még ma is nehéz készíteni a veszteséglistáról. Az adatok jelentős része még ma is bizonytalan. A többi Európai országgal összevetve a magyar áldozatok száma aránylag alacsony volt a polgári lakosság körében. Ez egyértelműen a Magyar Légoltalom hatékonyságát jelzi, még akkor is ha a bombatámadások ereje lényegesen gyengébb volt mint Németországban.

A Főváros elleni legnagyobb bombatámadás az 1944. július 2-ai volt. Azonban meghatározott legfontosabb célpontok: a Weis Manfréd Művek és a Shell Olajfinomító, a Duna parti, a Rákos rendezői és a Nyugati Rendező pályaudvarok voltak. A Légvédelem – heves vadász és légvédelmi tűzzel – hatékonysága megzavarta a pontos célzást.

A megemlékezésen a kegyelet koszorúit helyezték el a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség, a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség, a Pest megyei Polgári Védelmi Szövetség, Budapest X. kerületi Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium, és civil tagjaink.

Az emlékműnél lerótta kegyeletét, valamint elhelyezte a megemlékezés virágait:

-Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviseletében:

Barta János tü. alezredes Úr, pv. felügyelő

-IX. kerületi Rendőrkapitányság képviseletében:

Dr. Sallay Gábor r. alezredes Úr

-Magyar Polgári Védelmi Szövetség Országos Elnöksége képviseletében

Dr. Habil Endrődi István nyá. tü. ezredes Úr, Elnök

Dr. Muhoray Árpád nyá. pv. vezérőrnagy Úr, Szakmai elnök

-Pest Megyei Polgári Védelmi Szövetség képviseletében:

Dr. Schweickhardt Gotthilf nyá. tü. alezredes  Úr, Elnök

Gáspár József  nyá. pv. ezredes Úr, Alelnök

-Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség képviseletében:  

Hejüsz István nyá. mk. pv. alezredes, tanácsos Úr, Ügyvezető elnök

Puzder Attila nyá. pv. alezredes Úr, Szakmai alelnök

-Budapest X. kerületi Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium képviseletében:

A megjelent tanárok és diákok.

A koszorúzás után a megjelent civilek és vendégek helyezték el a megemlékezés, kegyelet virágait.

A koszorúzási ünnepség a Szózat és a Takarodó hangjaival ért véget.

Értékelő, feladatszabó közgyűlés!

2023. 03. 31.-n került megtartásra Szövetségünk 2022-es év értékelő és 2023-as év feladatszabó közgyűlése. A közgyűlésen a beszámolók és feladatszabást követően Dr. Zelei Gábor nyá. pv. ezredes Úr, MHTT Katasztrófa és Polgári Védelmi Szakosztály Titkára előadásával megemlékeztünk a Nemzetközi Polgári Védelmi Nap-ról. A közgyűlés végén köszöntöttük volt parancsnokunkat Orovecz István nyá. pv. vezérőrnagy Úr-at kerek születésnapja alkalmából.

Napirendi pontok:

1. Beszámoló a Szövetség 2022. évben végzett munkájáról
2. Beszámoló a 2022. évi gazdálkodás helyzetéről
3. A 2023-as évi munkaterv előterjesztése, az év tervezett fő feladatai
4. Megemlékezés a Nemzetközi Polgári Védelmi Napról

5. Egyéb

Külön is megköszönjük Sebes Peter, Sípos András, Puzder Attila, Vid Gábor és Gavrán László munkáját, akik tevékenyen vettek részt a beszámolók és a 2022 évi feladataink előkészítésében, megvalósításában.

Köszönjük minden tagtársunk 2022. évi munkáját és tevékeny részvételét Szövetségünk mindennapi életében.

A közelgő ünnepek alkalmából minden kedves tagtársunknak, együttműködő partnerünknek és családtagjaiknak kellemes ünnepeket kívánunk.

FPVKSZ Elnökség és FEB

Dobrai János

Dobrai János nyá.pv.ezredes

Nemzetközi Polgári Védelmi Nap

Nemzetközi Polgári Védelmi Világszervezet 1972. március 1-jén alakult meg. Erre emlékezve 1992-ben határoztak A POLGÁRI VÉDELEM VILÁGNAPJÁnak megrendezéséről. Magyarország is csatlakozott az akkori felhíváshoz. Magyarország 1989-ben ratifikálta és hirdette ki az 1949. évi genfi egyezmény két jegyzőkönyvében foglaltakat, amely kimondja a polgári védelem humanitárius jellegét, azt határozottan elkülöníti a fegyveres eröktől, továbbá a polgári védelem feladatai közé sorolja a katasztrófák veszélyeitől való védelmezést, az életben maradás feltételeinek biztosítását. Világszerte ünnepi megemlékezésekkel, látványos mentési gyakorlatokkal ünnepelnek ezen a napon.
A jeles nap alkalmából ezen a területen dolgozó minden kedves volt és jelenlegi Polgári Védelmi-s, Katasztrófavédelmi-s Tagtársunknak, munkatársunknak, nagyon sok Erőt, jó Egészséget kívánunk!


FPVKSZ Elnöksége és FEB