Értékelő, feladatszabó közgyűlés!

2023. 03. 31.-n került megtartásra Szövetségünk 2022-es év értékelő és 2023-as év feladatszabó közgyűlése. A közgyűlésen a beszámolók és feladatszabást követően Dr. Zelei Gábor nyá. pv. ezredes Úr, MHTT Katasztrófa és Polgári Védelmi Szakosztály Titkára előadásával megemlékeztünk a Nemzetközi Polgári Védelmi Nap-ról. A közgyűlés végén köszöntöttük volt parancsnokunkat Orovecz István nyá. pv. vezérőrnagy Úr-at kerek születésnapja alkalmából.

Napirendi pontok:

1. Beszámoló a Szövetség 2022. évben végzett munkájáról
2. Beszámoló a 2022. évi gazdálkodás helyzetéről
3. A 2023-as évi munkaterv előterjesztése, az év tervezett fő feladatai
4. Megemlékezés a Nemzetközi Polgári Védelmi Napról

5. Egyéb

Külön is megköszönjük Sebes Peter, Sípos András, Puzder Attila, Vid Gábor és Gavrán László munkáját, akik tevékenyen vettek részt a beszámolók és a 2022 évi feladataink előkészítésében, megvalósításában.

Köszönjük minden tagtársunk 2022. évi munkáját és tevékeny részvételét Szövetségünk mindennapi életében.

A közelgő ünnepek alkalmából minden kedves tagtársunknak, együttműködő partnerünknek és családtagjaiknak kellemes ünnepeket kívánunk.

FPVKSZ Elnökség és FEB