Megemlékezés a II. Világháború légibombázásainak civil áldozatairól!

Felhívó jellel és a Himnusz hangjaival kezdődött az Ünnepség.

Az Ünnepség narrátora Puzder Attila nyá. pv. alezredes, szakmai alelnök megnyitójában kitért, hogy a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség – a hagyományokhoz híven – ez évben is koszorúzási ünnepséget szervezett a II. világháborús bombázások polgári áldozatainak budapesti emlékművénél. Köszöntötte az 1998-ban avatott Emlékhelyen megjelent hivatásos és civil szervezetek, iskolák és civilek képviselőit.

Orovecz István nyá. pv. vezérőrnagy Úr ünnepi beszédében megemlékezett a korabeli eseményekről, összegezte a háborús adatokat, tapasztalatokat, szólt a háború embertelenségéről, áldozatairól.

Végső számvetést még ma is nehéz készíteni a veszteséglistáról. Az adatok jelentős része még ma is bizonytalan. A többi Európai országgal összevetve a magyar áldozatok száma aránylag alacsony volt a polgári lakosság körében. Ez egyértelműen a Magyar Légoltalom hatékonyságát jelzi, még akkor is ha a bombatámadások ereje lényegesen gyengébb volt mint Németországban.

A Főváros elleni legnagyobb bombatámadás az 1944. július 2-ai volt. Azonban meghatározott legfontosabb célpontok: a Weis Manfréd Művek és a Shell Olajfinomító, a Duna parti, a Rákos rendezői és a Nyugati Rendező pályaudvarok voltak. A Légvédelem – heves vadász és légvédelmi tűzzel – hatékonysága megzavarta a pontos célzást.

A megemlékezésen a kegyelet koszorúit helyezték el a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség, a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség, a Pest megyei Polgári Védelmi Szövetség, Budapest X. kerületi Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium, és civil tagjaink.

Az emlékműnél lerótta kegyeletét, valamint elhelyezte a megemlékezés virágait:

-Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviseletében:

Barta János tü. alezredes Úr, pv. felügyelő

-IX. kerületi Rendőrkapitányság képviseletében:

Dr. Sallay Gábor r. alezredes Úr

-Magyar Polgári Védelmi Szövetség Országos Elnöksége képviseletében

Dr. Habil Endrődi István nyá. tü. ezredes Úr, Elnök

Dr. Muhoray Árpád nyá. pv. vezérőrnagy Úr, Szakmai elnök

-Pest Megyei Polgári Védelmi Szövetség képviseletében:

Dr. Schweickhardt Gotthilf nyá. tü. alezredes  Úr, Elnök

Gáspár József  nyá. pv. ezredes Úr, Alelnök

-Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség képviseletében:  

Hejüsz István nyá. mk. pv. alezredes, tanácsos Úr, Ügyvezető elnök

Puzder Attila nyá. pv. alezredes Úr, Szakmai alelnök

-Budapest X. kerületi Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium képviseletében:

A megjelent tanárok és diákok.

A koszorúzás után a megjelent civilek és vendégek helyezték el a megemlékezés, kegyelet virágait.

A koszorúzási ünnepség a Szózat és a Takarodó hangjaival ért véget.