A Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapja


Az Egyesült Nemzetek Szervezete minden év október második szerdáját a természeti katasztrófák áldozatainak emléknapjává nyilvánította. Az elmúlt években a Föld több százmillió lakóját érintették természeti csapások – ez a szám közel négyszerese az 1990-es adatnak. Leggyakoribb emberáldozatokkal járó katasztrófák a földrengések, vulkánkitörések, áradások és aszályok, földcsuszamlások, erdőtüzek, hurrikánok és hasonlók, valamint két éve a COVID-19, ami több százezer, millió ember életét követelték (ez a szám 1990-ben még  közel 53 ezer volt). Az áldozatok számának ilyen mértékű növekedése összefüggésbe hozható a globális fölmelegedéssel is.

Az elmúlt évtizedben határozottan növekedett mind a természeti katasztrófák, mind azok áldozatainak száma. Míg 1990-ben 261 természeti katasztrófa történt, addig napjainkban ez a szám több ezerre emelkedett. Nem csak arról van tehát szó, hogy napjainkban Földünkön egyre több és több katasztrófára kell számítanunk, hanem arról is, hogy egyre több ember van kitéve az ilyen veszélyeknek. A veszélyhelyzetet csak növeli, hogy a Föld népességének jelentős része több tízmilliós óriásvárosokban, illetve azok szegénynegyedeiben él. A túlnépesedés miatt súlyos természeti veszélyeket rejtő területek is benépesülnek: az árterek, földcsuszamlásoktól rendszeresen sújtott hegyoldalak sem maradnak lakatlanul.

Az ENSZ a természeti katasztrófákat globális problémának tekinti, ezért már az 1990-es években ajánlásokat dolgozott ki és nemzetközi összefogást sürgetett a természeti katasztrófák megelőzése és pusztító hatásuk csökkentése érdekében. Az átfogó program célja, hogy az egyes országok tevékenységén keresztül koordinálja a globális erőfeszítéseket, ezáltal hatékonyabbá tegye a katasztrófák megelőzését. Elismerni az egyéni és közösségi akciókat a katasztrófák elleni harcban. Olyan társadalmak formálása, amelyek alkalmazkodóképesek, rugalmasak a katasztrófahelyzetekben. A katasztrófákban érintett személyek számának csökkentése.

Nemzetközi elnevezése: “International Day for Disaster Reduction”

Elékezzünk az Áldozatokra és köszönjük meg a Hivatásos, Nyugállományú Katasztrófavédelmi munkatársak, Civil szervezetek állományának áldozatos munkáját!