Tisztelt Tagtársaink, Együttműködő partnereink!

2020. március 06.-n került sor Szövetségünk Beszámoló, Feladatszabó és Tisztújító Közgyűlésére. A rendezvényen számadásra került az elmúlt 5 év munkája, és megválasztásra kerültek az új tisztségviselők.

A közgyűlés első felében a beszámolók (Elnökség és Felügyelő bizottság) kerültek ismertetésre, majd a 2020-as évi Munkaterv, melyet hozzászólások után a közgyűlés egyhangúan fogadott el.

A közgyűlés második felében került sor a tisztújításra, melynek eredményét Kunczné Szeleczky Mária, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismertette. A szavazatok feldolgozása után az alább felsorolt személyek kerültek megválasztásra:

Tisztségviselők:

Hejüsz István nyá. mk. pv. alezredes ügyvezető elnök
Puzder Attila nyá. pv. alezredes szakmai alelnök
Sipos András nyá. pv. alezredes koordinációs alelnök

Elnökségi tagok:

Kácsorné Török Ildikó
Gavrán László
Mischinger Gábor
Kocsik Pál
Liebe Mária
Vid Gábor

Felügyelő Bizottság:

Sebes Péter nyá. pv. ezredes elnök
Csábrági László nyá. pv. ezredes tag
Mészáros Etelka tag

A közgyűlés rövid szünetet követően a Nemzetközi Polgári Védelmi Nap-i megemlékezéssel folytatódott, amin a Magyar Polgári védelmi Tudományos Egyesület elnöke Csatai István nyá. pv. alezredes mondta el megemlékező gondolatait.

A Szövetség elismerések átadásával és Nőnapi megemlékezéssel zárult.

Emlékplakett elismerésben részesült:

Mészáros Etelka Úrhölgy

Liebe Mária Úrhölgy

Jekelfalussy Margit Úrhölgy

Józsa Gáborné Úrhölgy

Trinyik István Úr

Gavrán László Úr

Simon Máté Úr

Vid Gábor Úr

Emléklap elismerésben részesült:

Csörnök Ilona

Farkas Zoltán Úr

Ciuta Szebasztián Úr

Csík – Huba Dávid Úr

Takács Richárd Úr

Mészáros Benjamin Úr

Az ünnepség Kuncz József Úr Nőnapi szavalatával, kötetlen beszélgetéssel zárult.

Ezúton köszönjük mindenkinek az előkészítés és végrehajtás során kifejtett támogató segítő munkáját.

Az Újonnan megválasztott Elnökségnek jó munkát kívánunk!

FPVKSZ Elnökség