Az európai háborúk befejezésének évfordulóján, május 9.-én, mint 1998 óta minden évben ismét emlékező összejövetelt tartott a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség a II. világháborús bombázások egyik a fővárost leginkább érintő helyszínén, a Rákóczi híd pesti hídfőjénél lévő emlékműnél.

A megemlékezés a katonai felhívó jellel kezdődött, a Himnusz hangjaira katonai tiszteletadás közepette tisztelegtek a résztvevők.
A megemlékező beszédet Gáspár József nyugállományú ezredes, a Pest Megyei Polgári Védelmi Szövetség elnöke tartotta.
Történelmi eseményeket elevenített fel, felsorolta a különböző idejű és célzatú légitámadásokat, amit a történelemkönyvekből is ismerhetünk, de amikor az emberi szenvedésekről beszélt, az megérintette a résztvevőket.
A következőkkel támasztotta alá mondanivalóját: az óvóhelyeken védelmet kereső civil lakosok hallották a lezúduló bombák süvítő hangját, érezték a becsapódó rombolóeszközök lökéshullámait, találkoztak az égő hús és más anyagok által keltett „halálszagot”, és amikor túlélték a túlélhetetlent, az óvóhelyről feljőve látták azt amit addig elképzelni sem tudtak.
Ekkor és ilyen körülmények között a Magyar Polgári Védelmi Szövetség jogelődje a Légoltalmi Liga eredményesen dolgozott, tanított, tájékoztatott, mozgósított, közreműködésre szólított fel, vett részt a mentésben. Ennek eredményeként sikerült minimalizálni a civil lakosság körében keletkezett veszteségeket.
A légitámadásokat elszenvedő lakosok nem voltak hősök, ők áldozatai voltak az akkori világégésnek.
Az ünnepi beszéd után Kuncz József a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség tagja Illyés Gyula versét szavalta el.
Ezek után a II. Világháború Civil Áldozatai Emlékművének a koszorúzása következett.
Koszorút helyezett el :
Csizmadia Zsolt ezredes a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapesti Helyőrség Dandár parancsnokának képviselője,
– Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság nevében Csepregi Péter tűoltó őrnagy és Kovács Zoltán tűzoltó alezredes,
-a Német Szövetségi Köztársaság nevében Manfred Knopp védelmi attasé,
-a Lengyel Köztársaság nevében Kalinowski Andrzsej konzul és Kurdzialek Jan katonai attasé,
-az Orosz Nagykövetség képviseletében Khodorenko Pavel III. titkár,
-az Olasz Nagykövetség nevében Laura Cannella úrhölgy sajtóattasé,
-a Magyar Polgári Védelmi Szövetség Országos elnöksége nevében Dr. Endrődi István tűzoltó ezredes,
-a Pest Megyei Polgári Védelmi Szövetség nevében Gáspár József nyá. pv. ezredes, elnök és Varga József úr,
-a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség nevében Hejüsz István nyugállományú mérnök polgári védelmi alezredes, tanácsos, ügyvezető elnök. Vörös György nyugállományú ezredes, és Sípos András nyá. pv. alezredes, koordinációs alelnök,
-a Magyar Honvédség Nyugállományúak Klubja Műszaki Tagozat nevében Gyöngyösi Ferenc nyugállományú alezredes, Resinger József nyugállományú ezredes,
-a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Katasztrófavédelmi Oktatási Központ Katasztrófavédelmi Múzeuma nevében Réti Rezső.
Az ünnepség a Szózat és a Magyar takarodó hangjaival zárult.

Köszönjük mindenkinek aki részvételével megtisztelte a megemlékezést!