Kapcsolat

Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség

Működési helye: 1143 Budapest, Stefánia út 55.
Levelezési címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Adószáma: 18095269-1-41
Bankszámla száma: 11705008-20465377

Telefon/FAX/üzenetrögzítő : +361-220-2043


Hejüsz István Ügyvezető elnök ugyvezetoelnok @ fpvsz . hu
Puzder Attila Szakmai alelnök szakmaialelnok @ fpvsz . hu
Sipos András Koordinációs alelnök koordinaciosalelnok @ fpvsz . hu
Jekelfalussy Margit Főtitkár fotitkar @ fpvsz . hu