Az Erdélyben hivatalos ügyeit intéző Puzder Attila nyá. pv.alez. szakmai alelnök 2023. október 27-én – Hejüsz István nyá. mk. pv. alezredes temetése napján – a szövetség nevében koszorút helyezett el a Nyerges-tetőn lévő 1848-as emlékparkban az FPVKSZ által felállított kopjafán.

Ezzel folytatva azt a hagyományt, amit a tragikus hirtelenséggel elhunyt ügyvezető elnökünk több mint egy évtizeddel ezelőtt kezdett el. Szövetségünk így Nyerges-tetőn is adózott elnökünk emlékének.