A Magyar Polgári Védelmi Szövetség Országos Elnöksége a Polgári Védelem Világnapja alkalmából 2019. március 7-én 11.00 órakor koszorúzási ünnepséget szervezett a Hadtörténeti Intézet és Múzeum   Díszudvarán a

Légoltalom Hősi Halottai Emléktáblájánál.

A koszorúzásra Dr. habil. Endrődi István tű. ezredes MPVSZ elnöktől meghívást kaptak a BM OKF Polgári Védelmi Főfelügyelőség vezetésén kívül a Magyar Polgári Védelmi Szövetséggel együttműködő szervezetek és Szövetség tagszervezeteinek képviselői, támogatói, szimpatizánsai. Megtisztelte a rendezvényt részvételével Dr. Janza Frigyes ny. rendőr vezérőrnagy úr, a BM Főszemlélője, illetve Dr. Csery Péter ny. ezredes úr a Magyar Hadtudományi Társaság FB elnöke.

Az ünnepi megemlékezés a „Felhívójel”-el kezdődött, majd a résztvevőket az MPVSZ vezetése nevében Gáspár József ny. pv. ezredes koordinációs alelnök köszöntötte. A jelenlévők meghallgatták a Himnuszt, ezzel teljesítve tiszteletadást a Légoltalom hősi halottai előtt.

A rendezvény ünnepi szónoka Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy, az MPVSZ szakmai alelnöke volt. Beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy az ünnep alkalmából a légoltalom hősi halottaira emlékezünk, akik a háború éveiben a bombázások alatt, az azt követő romeltakarításban és aknamentesítésben vesztették életüket a lakosság oltalmazásában. Ők a legdrágábbat, az életüket áldozták a lakosság védelméért. Fejet hajtunk azok előtt az állampolgárok előtt is, akik a védekezés gondos szervezése ellenére mégis életüket vesztették a háború vérzivatarában. Emlékeztetett arra, hogy a Légoltalom megalakulásától napjainkig jelentősen változott szervezeti és feladatrendszerében, a polgári védelem ma már a katasztrófavédelem egységes rendszerének szerves része. Munkájában a hivatásos szervek mellett szükség van a minden településen megalakított köteles-, illetve az önkéntes polgári védelmi szervezetekre, az állami szervek, önkormányzatok, civil társadalmi és karitatív szervezetek, valamint a felkészített lakosság együttműködésére. A szónok záró gondolataiban kitért arra, hogy az ünnepség szervezője a Magyar Polgári Védelmi Szövetség továbbra is hozzá kíván járulni a az állampolgárok életének, vagyonának védelméhez, felajánlja bizonyos feladatok átvételét az államtól, hangsúlyt helyez az ifjúság katasztrófavédelmi felkészítésére, az emberek és települések önvédelmi képességének fejlesztésére.

Az ünnepi beszéd után a résztvevők az Emléktáblánál elhelyezték a megemlékezés koszorúit és virágait. A koszorúzás sorát az MPVSZ nevében Dr. habil. Endrődi István tű. ezredes elnök, Orovecz István ny. pv. vezérőrnagy örökös elnök és Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy szakmai alelnök nyitották meg.

A BM OKF nevében Jackovics Péter tű. ezredes, veszélhelyzet-kezelési főosztályvezető, az NKE Katasztrófavédelmi Intézete képviseletében Dr. Schweickhardt Gotthilf tű. alezredes, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság nevében Csepregi Péter tű. alezredes és Szaniszló Márta tű. főhadnagy, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nevében Horváth Nándor tű. ezredes, a Magyar Tűzoltó Szövetség nevében Dobson Tibor tű. dandártábornok,  a Magyar Vöröskereszt nevében Buncsik Ildikó az MVK Budapest-Fővárosi Szervezet igazgatója és Nagy Tibor katasztrófavédelmi vezető, az Országos Polgárőr Szövetség nevében Dr. Hegedűs György alelnök, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum képviseletében Dr. Horváth Csaba ezredes parancsnokhelyettes, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ és a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma nevében Tóth Tibor tű. dandártábornok igazgató helyettes és Dr. Berki Imre múzeumigazgató, a Sziklakórház Múzeum nevében Varga Ákos múzeológus, a Polgári Védelmi Tudományos Egyesület nevében Csatai István elnök koszorúztak.

A továbbiakban a Fővárosi Polgári Védelmi Katasztrófavédelmi Szövetség nevében Hejüsz István ny. mk. pv. alezredes, Sebes Péter ny. pv. ezredes és Sipos András ny. pv. alezredes, a Pest Megyei Polgári Védelmi Szövetség nevében Szász József ny. pv. ezredes és Varga József FB elnök, az MH Katonai Logisztikai Egyesület részéről Dr. Keszthelyi Gyula ny. dandártábornok, Komondi Márton ny. ezredes és Kulcsár István ny. ezredes, a Fejér Megyei Védelmi Bizottság képviseletében Dr. Bárdos Zoltán tű. alezredes, a Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége és a Reményi család nevében Véghné Reményi Mária, végül a Magyar Környezetvédelmi Egyesület  tagjai nevében Prof. Dr. Petrányi Győző akadémikus és Dr. Varga Miklós nyugalmazott vízügyi- és környezetvédelmi miniszter helyezték el a megemlékezés virágait.

Az ünnepség zárásaként a Szózat, majd a Légoltalom és a Polgári Védelem hősi halottai tiszteletére a Magyar Takarodó hangjai csendültek fel a Hadtörténeti Intézet és Múzeum udvarán.

« A 2 »