Magyar Polgári Védelmi Szövetség Országos Elnöksége a Polgári Védelem Világnapja alkalmából 2020. március 03-án 10.00 órakor koszorúzási ünnepséget szervezett a Hadtörténeti Intézet és Múzeum   Díszudvarán a

Légoltalom Hősi Halottjai Emléktáblájánál.

A koszorúzásra Dr. habil. Endrődi István tű. ezredes MPVSZ elnöktől meghívást kaptak a BM OKF vezetésén kívül a Magyar Polgári Védelmi Szövetséggel együttműködő szervezetek és Szövetség tagszervezeteinek képviselői, támogatói, szimpatizánsai.

Az ünnepi megemlékezés résztvevőit az MPVSZ vezetése nevében Gáspár József ny. pv. ezredes köszöntötte. A jelenlévők a „Himnusz hangjaival” tisztelegtek a Légoltalom hősi halottjai előtt.

A rendezvény ünnepi szónoka Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy, az MPVSZ szakmai alelnöke volt.

Az ünnepi beszéd után a résztvevők az Emléktáblánál elhelyezték a megemlékezés koszorúit és virágait.

A koszorúzás sorát a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója nevében Dr. Jackovics Péter tű. ezredes, veszélyhelyzet kezelési főosztályvezető nyitotta meg.

 • A Magyar Polgári Védelmi Szövetség részéről Dr. habil. Endrődi István tűzoltó ezredes országos elnök, Orovecz István ny. pv. vezérőrnagy, örökös tiszteletbeli elnök és Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy szakmai alelnök.
 • A Nemzeti Közszolgálati Egyetem RTK Katasztrófavédelmi Intézete intézetvezetője nevében Dr. Ambrusz József ezredes
 • A házigazda Hadtörténeti Intézet és Múzeum képviselője, Dr. Ravasz István alezredes.
 • A Magyar Vöröskereszt képviseletében Sáfár Brigitta és Molnár András.
 • A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről Csepregi Péter tű. ezredes polgári védelmi főfelügyelő.
 • A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ részéről Dr. Berki Imre múzeumigazgató és Diriczi Miklós ny. tű. ezredes igazgatóhelyettes.
 • Az Országos Polgárőr Szövetség részéről Markos György színművész, országos alelnök
 • A Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség részéről Hejüsz István ny. mk. pv. alezredes ügyvezető elnök és Sípos András ny. pv. alezredes Koordinációs alelnök.
 • a Magyar Polgári védelmi Tudományos Egyesület részéről Csatai István ny. pv. alezredes, elnök.
 • A Magyar Katonai Logisztikai Egyesület nevében Dr. Kulcsár István és Somogyi Gyula ny. alezredes.
 • A Fejér Megyei Védelmi Bizottság nevében Dr. Bárdos Zoltán tű. alezredes, MVÉB titkár
 • A Magyar Környezetvédelmi Egyesület nevében Prof. Dr. Petrányi Győző akadémikus, Koder Gábor titkár.
 • A Nyugdíjasok Budapesti Egyesülete nevében Véghné Reményi Mária elnök helyezték el a kegyelet koszorúit, virágait

.

Az ünnepség zárásaként a Szózat, majd a Légoltalom és a Polgári Védelem hősi halottjai tiszteletére a Magyar Takarodó hangjai csendültek fel a Hadtörténeti Intézet és Múzeum udvarán.