A Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség a Magyar Polgári Védelmi Szövetséggel és együttműködő szervezeteikkel a korábbi évek hagyományainak megfelelően ebben az évben is megemlékezett a II. világháború légibombázásainak civil áldozatairól.
Az idei megemlékezésre katonai tiszteletadás mellett, május 5-én került sor, a Lágymányosi híd pesti hídfőjénél 1998-ban felállított emlékműnél.
A megjelent vendégeket Puzder Attila nyá. pv. alezredes a Szövetség elnökségi tagja köszöntötte. Ünnepi beszédében Dr. habil Endrődi István tü. ezredes, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség elnöke kiemelte, hogy a történelem talán legtöbb civil áldozatot követelő háborúja Európában 1945. május 9-én ért végett, pontosan 72 évvel ezelőtt, az ez évi megemlékezésnek különleges többletjelentést adott, hogy idén ünnepeljük jogelődünk, a Magyar Légoltalmi Liga megalakulásának 80-ik évfordulóját.
Fontosnak tartotta, hogy a történészek nagy része is elfogadja, hogy Budapest ostroma a II. világháború egyik legvéresebb, legnagyobb hatású ostromának tekinthető, többek egybehangzó véleménye alapján joggal nevezhető “második Sztálingrádi csatának”, a város nagy része elpusztult, a lakóépületek jelentős része is nagymértékben károsodott. Az emlékmű felállítási helyén egykor hadi üzem és rendező pályaudvar volt, amely létesítmények a bombázások kiemelt célpontjai voltak.
Az ünnepi beszéd után Kuncz József Úr a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség tagja Radnóti Miklós versét szavalta el. A vers után katonai tiszteletadással a megemlékezés koszorúit helyezték el:

A Budapesti Rendőrfőkapitányság képviseletében:
Meichl Géza r. dandártábornok Úr, BRFK Gazdasági helyettes

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviseletében:
Csepregi Péter tü. alezredes Úr
Tóth József tü. ezredes Úr

A IX. kerületi Rendőrkapitányság képviseletében:
Fórizs Sándor r. őrnagy Úr

A Német Nagykövetség képviseletében:
Moormann Rolf II. titkár Úr
Zwicklbauer főtörzszászlós Úr

Az Oroszországi Föderáció Magyarországi Nagykövetsége képviseletében:
Ivan Yulmasov Úr, Katonai és légügyi attasé helyettes
G. Tolochko Úr, II. titkár

Az Olasz Nagykövetség képviseletében:
Roberto Sarciá Úr, Konzul

Ukrajna Nagykövetsége képviseletében:
Lupag Andrij tanácsos Úr

MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár képviseletében:
Csipszer Tibor alezredes Úr, Parancsnok helyettes

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség Országos Elnöksége képviseletében:
Dr. habil Endrődi István tü. ezredes Úr, Országos elnök
Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy Úr, Országos elnökség tagja
Orovecz István nyá. pv. vezérőrnagy Úr, Szakmai elnök

A Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség képviseletében:
Hejüsz István nyá. mk. pv. alezredes, tanácsos Úr, ügyvezető elnök
Csatai István nyá. pv. alezredes Úr, MPVTT elnök

Befejezésül a jelenlévő vendégek helyezték el a kegyelet virágait az emlékműnél.

A koszorúzási ünnepség a Szózat és a Takarodó jel hangjaival ért véget.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA