Megemlékezés a II. világháború légibombázásainak civil áldozatairól!


A Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség a Magyar Polgári Védelmi Szövetséggel és együttműködő partnereikkel a korábbi évek hagyományainak megfelelően ebben az évben is megemlékezett a II. világháború légibombázásainak civil áldozatairól.
Az idei megemlékezésre katonai tiszteletadás mellett, május 8-án került sor, a Rákóczi (Lágymányosi) híd pesti hídfőjénél 1998-ban felállított emlékműnél.
Az ünnepi beszédében Orovecz István nyá. pv. vezérőrnagy Úr a Magyar Polgári Védelmi Szövetség szakmai elnöke kiemelte, hogy a történelem talán legtöbb civil áldozatot követelő háborúja Európában 1945. május 9-én ért végett, pontosan 70 évvel ezelőtt, az ez évi megemlékezésnek ez különleges többlet jelentést adott. Szintén fontosnak tartotta, hogy a történészek nagy része is elfogadja, hogy Budapest ostroma a II. világháború egyik legvéresebb, legnagyobb hatású ostromának tekinthető, többek egybehangzó véleménye alapján joggal nevezhető “második Sztálingrádi csatának”, a város nagy része elpusztult, a lakóépületek jelentős része is nagymértékben károsodott. Az emlékmű felállítási helyén egykor hadi üzem és rendező pályaudvar volt, amely létesítmények a bombázások kiemelt célpontjai voltak. Orovecz tábornok Úr beszélt arról is, hogy ugyan maga a II. világháború véget ért, azonban hatása a mai napig érezhetően befolyásolja Budapest lakosságának életét, hiszen mind a mai napig kerülnek, elő fel nem robban bombák, gránátok, tüzérségi lőszerek, annak ellenére, hogy a harcok befejezése utána nagyon gyorsan megkezdték a tűzszerészek a veszélymentesítést.
Az ünnepi beszéd után Kuncz József Úr a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség tagja Radnóti Miklós egyik versét szavalta el.
A vers után katonai tiszteletadással a megemlékezés koszorúit helyezték el:

A Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal részéről:
Tarlós István Főpolgármester Úr képviseletében Vörös György Úr, Üzemeltetési Főosztályvezető-helyettes, nyugállományú ezredes

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviseletében:
Kovács Zoltán Úr, tü. alezredes
Sági Norbert Úr, tü. főhadnagy

A IX. kerületi Rendőrkapitányság képviseletében:
Fórizs Sándor Úr, r. százados, Rendészeti osztályvezető

A Lengyel Nagykövetség képviseletében:
Kowalski Roman Úr, Nagykövet

A Német Nagykövetség képviseletében:
Dr. Jens Waibel Úr, Kulturális attasé
Manfred Ambrust Úr, Katonai attasé általános helyettese

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség Országos Elnöksége képviseletében:
Dr. habil Endrődi István Úr, tü. ezredes, Országos elnök
Dr. Muhoray Árpád Úr, pv. vezérőrnagy, országos elnökség tagja

A Pest Megyei Polgári Védelmi Szövetség, valamint a Budapesti Nyugállományúak klubja, Műszaki Tagozat képviseletében:
Gáspár József Úr, nyá. pv. ezredes, Elnök

A Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség képviseletében:
Hejüsz István Úr, nyá. mk. pv. alezredes, ügyvezető elnök
Sipos András Úr, nyá. pv. alezredes, koordinációs alelnök

A Budapest X. kerületi Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium képviseletében:
Mischinger Gábor Úr, Pedagógiai asszisztens
Liebe Józsefné, Marika Úrhölgy, Gyermek- és ifjúsági felügyelő
valamint az iskola tanulóinak képviselői

A koszorúzási ünnepség a Szózat és a Takarodó jel hangjaival ért véget.