Megemlékezés Dr. Pataky Iván születésének 90. évfordulójáról.

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség  (MPVSZ)  Budapest, XIII. ker Zsinór utca 12.számú   épületében  családias hangulatú, hagyományőrző megemlékezésre került sor július 16.-án, néhai Dr. Pataky Iván születésének 90. évfordulóján.

A megjelenteket a MPVSZ részéről Orovecz István tábornok úr köszöntötte. Külön tisztelettel köszöntötte mindannyiunk nevében a Pataky családot képviselő Pataky Zsuzsannát, valamint Professzor Dr. Turcsányi Károly urat  a Magyar Hadtudományi Társaság Láhner György Haditechnikai Klub elnökét, s valamenyi megjelent civil szervezet képviselőit.

 Az emléktábla előtt Csatai István ny. pv alezredes a Magyar Polgári Védelmi Tudományos Egyesület elnöke mondott megemlékező beszédet. Emlékeztetett, hogy 2019. november 22.-én, –  a magyar közoktatás napján – a MPVSZ és a Magyar Polgári Védelmi Tudományos Egyesület (MPVTE) közös szervezésében emléktáblát avattunk a polgári védelemért dolgozó kiváló szakember és tudományos munkatárs emlékének megőrzésére.

Kiemelte, hogy Dr. Pataky Iván igazi közösségi ember volt, fáradhatatlanul segítőkész, sokak által elismert tudományos munkatárs. Születésének 90. évfordulóján életútjára emlékezünk, megemlékezve szakmai sikerekben és tudományos eredményekben gazdag életútjáról.

Dr. Pataky Iván 1930.július 16.-án született Debrecenben. A Honvéd Kossuth Akadémián 19 évesen avatták fel, majd csapatszolgálatot teljesített. 30 évesen az ELTE magyar-történelem szakán tanári diplomát szerzett. 30 éves korától 55 éves koráig a polgári védelem különbözö szakterületén dolgozott, a Polgári Védelmi Országos Parancsnokságon, mint Kiképzési és Propaganda osztályvezető vonult nyugállományba.

45 évesen Szolnokon az újonnan avatott gyakorlópályán nagyszabású országos polgári védelmi versenyt szervezett, a kiképzési ciklus záró akkordjaként. 45 évesen lett a hadtudomány kandidátusa. Szakmai feladatai mellett volt energiája, hogy kitekintsen, a hadtudomány világába, s az ott szerzett tapasztalatait összegezve, azt megismertesse munkatársaival, valamint a lakossággal.

62 évesen alapítótagja volt a MPVSZ-nek, a Magyar Hadtudományi Társaság Katasztrófavédelmi-és Polgári Védelmi Szakosztályának. A Szövetségben betöltött szerepe, szakmai hozzáértése, tudása, a polgári védelem iránti elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen volt. Szakmai munkája elismeréseként a Szövetség örökös tagja. A MPVSZ Országos Elnöksége több évtizedes munkásságának emlékére, 2019-ben Pataki díjat alapított.

Sokoldalú szakmai tevékenysége mellett több kiváló ismeretterjesztő könyve is megjelent az utókor számára. Légi háború Magyarország felett I-II., a második világháborúban Magyarország felett folyó légitámadások történelmi leírása.

64 évesen megírta: A Magyar Polgári Védelem (légoltalom) történetének 1935-1992 közötti időszakát.

Még ebben az évben eredményes tudományos munkája, aktív közszerplői tevékenysége elismeréseként megkapta a Tanárky-díjat.

78 éves korában kiadott „A vonakodó szövetséges” című könyve az 1968-as „prágai tavasz” történetét dolgozta fel,

Részt vett a Kiss Károly Hadtudományi Klub megalakításában, később a Láhner György Haditechnikai Klub aktív tagja volt, ahol szakmai tevékenységén túl, több baráti kapcsolatot alakított ki.

Szintén alapítótagja volt a Magyar Polgári Védelmi Tudományos Egyesületnek, ahol aktív cselekvő tevékenységével, segítette a fiatal korosztályt, az oktatásban részt vett hallgatókat a tudományos fokozat megszerzésében.

A MHTT elnöksége a hadtudomány magas színvonalú képviselete érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként a Magyar Hadtudomány Társasági Szakértője, majd 81 évesen Életmű díj Elismerésben részesítette.

Csatai úr végezetül elmondta, oldalakon lehetne még sorolni Dr. Pataky Iván munkáját, terveit bemutatni, de az is kevésnek bizonyulna. Szomorúan vettük tudomásul, hogy Dr. Pataky Iván 2012. május 4.-én 82 éves korában elhúnyt. Temetésén 2012.. május 30.-án az Egyesület tagjai részvettek.

 Megjelent műveiben és emlékeinkben örökké élni fog.

Ezek után Orovecz István tábornok úrral az Egyesület nevében emlékszalagot helyeztek el az emléktáblánál.

A kötetlenül folyt, további családias beszélgetés során Prof.Dr. Turcsány Károly a Haditechnikai Klub elnöke megerősítette, hogy Dr. Pataky Iván halálával alig pótolható veszteség érte a klubot és hadtudományt. A szakmai programok előkészítésében, a társasági kapcsolatok kialakításában személyisége és szerepe volt fontos és unikális.

A közös eszmecsere végén Csatai István megköszönte a megjelenést, s a részvevőknek jó egészséget és családi életükben sok boldogságot kívánt.

                                                                Csatai István ny pv. alezredes tanácsos

                                                                                                  MPVTE elnök