Tisztelt Tagtársunk!

Tisztelettel és szeretettel meghívunk a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség
2024. január 19-én 15,00-kor tartandó Rendkívüli Közgyűlésére.

Helye: 1143 Budapest, Stefánia út 55. Tanácsterem

Napirend:
1. A közgyűlés tisztségviselőinek, napirendjének megválasztása, elfogadása
Előadó: Puzder Attila nyá. pv. alez.
2. A közgyűlés határozatképességének megállapítása /levezető elnök/
3. Tájékoztató a Szövetség helyzetéről, az aktuális feladatokról.
Előadó: Puzder Attila nyá. pv. alez.
4. A Szövetség Alapszabályának módosítása
Előadó: Vid Gábor
5. A Szövetség tisztségviselőinek megválasztása
Előadó: Gavrán László
6. Az Alapszabály egységes szerkezetben történő elfogadása. (határozathozatal)
Előadó: levezető elnök
7. Az Elnök felhatalmazása az Alapszabály aláírására. (határozathozatal)
Előadó: levezető elnök
8. Egyebek

Részvételedre a napirendi pontok fontossága, egyesületünk törvényes működésének biztosítása
érdekében feltétlenül számítunk!