Gyakorlatok

Tudósítás

A szélsőséges időjárás nemcsak a gyakorlat tervében szerepelt !
A Norvég Alap támogatásával megvalósuló, „A katasztrófavédelmi intézményrendszer helyi szintű kapacitásfejlesztése„ projekt a záró gyakorlatára a Hajógyári-szigeten, a Szekér Csárda előtti területen került sor, 2017. április 19-én. A gyakorlás az egyre gyakrabban előforduló viharkárok és villámcsapás következtében keletkezett tűz és épületkárok felszámolására irányult.
Minden gyakorlat célja, hogy valósághű körülményeket teremtsen. Az időjárás ideális körülményeket teremtett résztvevő önkéntesek és hivatásosok számára, akik esőben szélben tettek eleget gyakorlat követelményeinek végezték a káresemény felszámolását, bajbajutott embertársaink mentését, igy mutatták be tudásukat, együttműködési készségüket. A lakosság biztonságát szolgáló esemény végrehajtása során.
A Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség közel egyidőben a gyakorlat közeli helyszínre szervezte a 2017. évi Felmenő Rendszerű Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny fővárosi döntőjét így versenyen résztvevő csapatok is információt kaptak a projekt céljairól megismerhették az önkéntes és hivatásos együttműködés feladatait egy feltételezett káresemény felszámolása során. A versenyen résztvevők projekt rendezvénybe való egyfajta elkötelezett nyilvánosságként bevonásával, a szövetség nem titkolt célja a katasztrófavédelem területén szolgálatot vállaló önkéntes szervezetek utánpótlásának segítése volt.
A gyakorlat forgatókönyve szerint, 2017. április 18-án éjszaka és másnap, a hajnali órákban egy heves időjárási front érte el Budapest és Pest megye területét, az Országos Meteorológiai Szolgálat harmadik fokozatú (piros) riasztás adott ki a főváros területére, valamint a budakeszi, az érdi, a pilisvörösvári, a ráckevei és a szigetszentmiklósi járásokra. A kialakuló vihar 120 km/órás széllel söpört végig a területen, amelynek következtében fák dőltek ki, jégeső pusztított, villámcsapások okoztak tüzeket és özönvíz szerű esőt, amelynek következtében ingatlanok is víz alá kerültek. A nagy erejű szél és földcsuszamlások miatt, lakóépületek rongálódtak meg és váltak lakhatatlanná.
A feltételezett helyzet szerint, a törmelékek illetve a kidőlt fák miatt, többen megsérültek és beszorultak a megrongálódott épületekbe, sokan megrémültek és elhagyták lakóhelyüket. A hivatásos tűzoltóságok egységei a lakott területeken keletkezett nagy kiterjedésű káresemények felszámolását a lakossági bejelentések után éjszaka megkezdték, de a főváros bevetés-irányításához folyamatosan, tömegesen érkeztek a további károkról bejelentések.
A hivatásos erők leterheltsége miatt, a gyakorlat reggelén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója bevonta az önkéntes mentőszervezeteket a mentésbe és a károk felszámolásába. A helyszínre kiérkezett Békásmegyeri Katasztrófavédelmi Őrs gépjárműfecskendője a terület és az épület felkutatásához, a tűzoltási tevékenység megerősítéséhez és a feltételezett sérültek alpin technikával történő mentéséhez önkéntes erők bevonását kéri. Riasztásra kerül és a katasztrófa őrs állományával közösen beavatkozott a Zuglói Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Budapest Mentőszervezet és a Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelem, valamint Vöröskereszt csoportja. A kárterületen, együttesen hajtották végre a mentés, és az ideiglenes helyreállítás munkálatait: például, a sérülteket kötéltechnikai eszközök alkalmazásával mentették ki az épületből a veszélyessé vált épületbejutás és a további károk elkerülése érdekében épület megerősítést a megrongálódott épület részek megtámasztását alkalmazták.
A gyakorlat célja az volt, hogy a hivatásos egységek és az önkéntes egyesületek közötti együttműködés, a közös beavatkozás hatékonysága növekedjen. Az állami, önkormányzati és a civil katasztrófavédelmi beavatkozó kapacitások együttes hatékonysága, a lakosság biztonságának fontos tényezője.

GYAKORLAT-GYAKORLAT-GYAKORLAT-GYAKORLAT-GYAKORLAT-GYAKORLAT-GYAKORLAT-GYAKORLAT

Katasztrófavédelmi Intézményrendszer Helyi Szintű Kapacitásfejlesztése. HU11-0006-HU11-PP3-2013 projekt rendezvény Budapesten.

Bajba jutott embertársaink segítése, mentése az állampolgárok egyik alapvető joga és kötelessége, jelentős esemény egy közösség életében. A főváros katasztrófavédelmi területen szolgálatot vállaló önkéntesei már sokszor bebizonyították segítőkészségüket ezen a területen. A közelmúlt káreseményeinek tanulsága, hogy amennyiben a természeti és az ember okozta katasztrófaveszélyek növekedésével nem tudunk lépést tartani a szervezőmunka, az erőforrások növelése, valamint az intézményrendszer fejlesztése terén, akkor növekedni fog az áldozatok száma és a károk nagysága. Ez a felismerés a katasztrófavédelemben komoly feladatok elé állítja a hivatásos és az önkéntes szervezeteket, szükségessé teszi a feltételezett helyzetekben végzett mentési feladatok gyakorlását, a zökkenőmentes együttműködést. Ez nemzetközi probléma is, így ennek megoldásához a rendelkezésre álló külső segítséget is igénybe kell venni. Bízunk benne, hogy ezen nemzetközi támogatás felhasználásával erősödik a helyi védelem, válsághelyzet-kezelés intézmény rendszere.

A Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezésében történik a „Norvég Finanszírozási Mechanizmus” támogatás segítségével folyó kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködési projekt megvalósítása, a védelemben résztvevő hivatásos és civil szervezetek gyakorlása. A projekt vezető partnere a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság irányításával folyó, nemzetközi együttműködés célja, hogy intézmény fejlesztés keretében egy komplex, innovatív, helyi szinten működő integrált katasztrófa védelmi rendszerelem jöjjön létre. A Norvég Finanszírozási Mechanizmus számára benyújtott sikeres pályázat fő célja volt a Katasztrófavédelem helyi szintjének erősítése hatékonyságának növelése. A védelmi rendszer kapacitásainak bővítése és káresemények esetén a rendelkezésre álló humán erőforrás fejlesztése. A közös projekt tevékenység arra irányul, hogy kidolgozzon egy új intézményesített helyreállítási és kárkezelési rendszert Magyarországon. A projekt fontos célja, hogy ötvözze a térbeli tervezést a kockázati menedzsmenttel. A projekt keretrendszerén belül, az ország teljes területét lefedő helyi katasztrófavédelmi őrsök kerülnek fejlesztésre. Helyi szinten kialakításra kerül egy informatikai háttértámogató rendszer az operatív együttműködés végrehajtás támogatására.

A projekt célja a katasztrófavédelem, mint államigazgatási szerv intézményrendszerének kapacitás fejlesztése. A Szövetség projekt feladata: a civil társadalom bevonása, együttműködés fokozása a helyi szintű védelem érdekében. A projekt megvalósítása az állampolgárok, iskolák, a civil társadalom integrált katasztrófavédelmi rendszerében részt vevő önkéntes szervezetek számára felkészülési, gyakorlási lehetőséget biztosít, növeli beavatkozási készségüket, együttműködésüket. A hivatásos szervezetek, de elsősorban a létrehozott katasztrófavédelmi őrsök állománya számára ad gyakorlási lehetőséget és az önkéntes szervezetekkel való együttműködésük növelését célozza, erősiti a közös beavatkozás hatékonyságát. A Szövetség és a vele együttműködő hivatásos és civil mentő szervezetek e területen meglévő sok éves tapasztalatával segíti a projekt céljainak megvalósulását. Feladat a kiképzési együttműködés feladatrendszerében történő „Helyi Szintű Együttműködési Gyakorlások” tervezése, szervezése, végrehajtása a lakosság biztonsága érdekében.

A projekt fővárosi szintű rendezvényére Helyi Szintű Együttműködési Gyakorlásra kerül sor Hajógyári-szigeten a Szekér Csárda előtti területen, 2017. április 19.-én. A gyakorlás az egyre többször előforduló viharkár és villámcsapás következtében keletkezett tűz valamint épületkárok felszámolására irányul. A gyakorlat helyzet feltételezése szerint 2017. április 18 – án éjszaka és másnap hajnali órákban egy heves időjárási front éri el Budapest és Pest megye területét, az Országos Meteorológiai Szolgálat harmadfokú (piros) riasztás ad ki a Főváros területére és a Budakeszi, az Érdi, a Pilisvörösvári, a Ráckevei és a Szigetszentmiklósi Járásokra. A kialakuló vihar 120 km/órás széllel söpör végig a területen, melynek következtében fák dőltek ki, jégeső pusztított, villámcsapások okoztak tüzeket és az özönvíz szerű esőt melynek következtében ingatlanok kerültek víz alá, nagy erőjű szél és földcsuszamlások miatt lakóépületek rongálódtak meg és váltak lakhatatlanná.

A megrongálódott épületekbe a törmelékek, illetve a kidőlt fák miatt több személy beszorult és megsérült, sokan megrémültek és elhagyták lakóhelyüket. A hivatásos tűzoltóságok egységei a lakott területeken keletkezett nagy kiterjedésű káresemények felszámolását lakossági bejelentésekre az éjszaka megkezdték, de a főváros bevetés irányításához tömegesen érkeznek bejelentések a további károkról. A hivatásos erők leterheltsége miatt reggel a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója bevonja az önkéntes mentőszervezeteket a mentésbe és a károk felszámolásába.
A veszélyeztetettség elmúltával a kárt szenvedett területen végrehajtják a mentés, mentesítés és az ideiglenes helyreállítás munkálatait. Az egyik fontos képesség a veszélyessé vált épületek megtámasztással történő biztosítása is gyakorlatunk feladatai közé tartozik. A gyakorlás célja, hogy helyi szinten a hivatásos kapacitás és helyi civil erők között erősítse együttműködést, a helyi civil társadalom kapacitásainak bevonását. A gyakorlás növeli az állami, önkormányzati és a civil kapacitások együttes hatékonyságát, ami alapja alapvető közös érdekünknek a lakosság biztonságának.

http://www.ujakropolisz.hu/esemeny/ki-orzi-orzoket

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FIGYELEM, GYAKORLAT! – 2011. 03. 28-29-én – FIGYELEM, GYAKORLAT!

A VIII. kerület lakosságának élet- és anyagi javainak megóvása érdekében az önkormányzati szervek és a hivatásos polgári védelmi szervek együttműködése alapján 2011. 03. 28-29-én törzsfelkészítési gyakorlat került végrehajtásra.

A gyakorlat keretében a kerületi Polgári Védelmi törzs tagjai egy feltételezett katasztrófahelyzet felszámolásának feladatait gyakorolták.

I. nap:

A gyakorlat keretében a törzs elméleti felkészítésen vett részt mely az alábbi területeket érintette:

– A Polgári Védelem helye szerepe a katasztrófaelhárításban

– A törzs munkacsoportjainak feladata

– az érintett lakosság riasztásával, tájékoztatásával, szükség szerinti kimenekítésével, befogadásával, elhelyezésével és védelmével kapcsolatos új eljárásokat

– az érintett lakosságról történő gondoskodás (EÜ, élelmezés, kitelepítés, szállás, stb.)

– az eredeti helyzet visszaállításának (visszatelepítés) feladatait

II. nap:

Feltételezett helyzet: A …….. u. 31. szám alatti lakóépület földszintjén gázrobbanás történt, melynek következtében a ……..utca 31. számú ház szerkezete megrogyott, életveszélyessé vált. A robbanás megrepesztette a ………utca 33. számú ház tűzfalát, így a szomszédos lakások falaiban, födémében és padozatában is repedések keletkeztek. A két veszélyessé vált épület adatai: 3 emeletes, sátortetős téglaépület, leromlott műszaki állapotban. A 31. sz. ház lakásainak száma 18, lakosok száma 54 fő, a 33. sz. ház lakásainak száma 23, a lakosok száma pedig 69 fő. Az érintett lakosság fele idős nyugdíjas, a többi pedig kisgyermekes család. Ezzel egy időben a 31. sz. ház pincéje részben romosodott, ahol egy illegálisan tárolt klór palack (45 kg) felborult, szelepe megsérült, a klór szivárogni kezdett. Az utcafronton a gázcső feltárása során a vezeték alatti földréteg beszakadt és a gödörben a Gázművek alkalmazottai rábukkantak egy II. Világháborús 50 kg-os repülőbombára.

……. Kerületi Polgári Védelmi Kirendeltség Vezető

TÖRZSTÁJÉKOZTATÓJA

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Ma reggel 6:00-kor gázrobbanás történt a …… u. 27. sz. épület földszintjén. melynek következtében a …………. utca 27. számú ház szerkezete megrogyott, életveszélyessé vált. A robbanás megrepesztette a ….. utca 25. számú ház tűzfalát, így a szomszédos lakások falaiban, födémében és padozatában is repedések keletkeztek. A robbanás következtében több helyen tűz keletkezett. A kialakult helyzetet egy lakó a 112-es segélyhívón jelentette be. A gázrobbanás következtében 3 ember súlyos, 7 ember könnyebb sérüléseket szenvedett, akiket az OMSZ elszállított az ügyeletes kórházba.

A további történések a szimulációs munkacsoporttól közlések formájában fognak érkezni.

A Tűzoltóság megkezdte a keletkezett tűz oltását, az élet és anyagi javak mentését, a sérült gázvezeték izolálását.

A Rendőrség a kerületi Polgárőrökkel a veszélyeztetett területet teljesen lezárta, a forgalmat elterelte, valamint megkezdte a kimenekítési irányok, útvonalak megtervezését és az elhagyott lakások védelmének biztosítását.

A FŐGÁZ szakemberei eredménytelenül kísérelték meg a gázt elzárni, ezért a csapnál munkagödröt ásnak melynek során egy légibombához hasonló hengeres testet találnak.

Az ÁNTSZ vezetője elkezdi szervezni a mozgásképtelen, illetve ápolásra szoruló lakosság elszállítását és elhelyezését egészségügyi intézményekbe, továbbá elkezdi szervezni a befogadó helyen tartózkodó lakosság orvosi felügyeletét és ellátását.

A Polgári Védelmi Kirendeltség segítséget kért a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóságtól dúcoló anyagokkal való ellátásra, illetve a befogadó helyek berendezéséhez szükséges fektető anyagok szállítására.

Az MH. Tűzszerész Szolgálata úton van a helyszínre.

Szúrós szag érezhető a kapu közelében.

A veszélyhelyzet következtében kimenekített illetve hajléktalanná vált lakosság elhelyezésére a …………… Általános Művelődési Központot tervezzük kijelölni.

A Kerületi Védelmi Bizottság Elnökének előzetes intézkedése alapján a Polgári Védelmi Operatív Törzs részére az alábbi feladatokat határozom meg:

 1. A Vezetésbiztosító és híradó munkacsoport

Vezesse a Műveleti Naplót, vezesse a munkatérképet. Dolgozza ki az előzetes intézkedéseket, illetve az azonnal foganatosítandó rendszabályokat. Biztosítsa az információ áramlását az elöljárók, az alárendeltek, a munkacsoportok, és az együttműködő szervek és szervezetek között. Készítse elő és végezze a polgári védelmi kirendeltség vezető által meghatározott feladatokat. Dolgozzon ki döntési alternatívákat a polgári védelmi vezetőnek a munkacsoportok jelentései alapján. Adjon ki sajtóközleményt a média részére.

A gyakorlat időtartama alatt biztosítsa az informatikai hátteret, illetve az informatikai eszközöket, biztosítsa a mentésszervező munkához a szükséges internetes oldalak hozzáférhetőségét és a nyomtatási lehetőséget. A gyakorlat ideje alatt iktassa a keletkezett okmányokat.

Összesítse a riasztással kapcsolatos tapasztalatokat. A vezető és a végrehajtó szervek közötti folyamatos híradás és információcsere érdekében a kárhelyszínen dolgozókat és a munkacsoport vezetőket lássa el a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság által biztosított EDR rádióval. Szervezze meg a riasztó-értesítő ügyeleti szolgálat ellátását.

 1. Lakosságvédelmi munkacsoport

Tervezzék és szervezzék meg a veszélyeztetett lakosság kimenekítését és befogadását. Vegyék fel a kapcsolatot az Önkormányzat népesség nyilvántartó csoportjával, hogy az érintett terület lakossági adatai, valamint a birtokában lévő meteorológiai és más adatok alapján jelölje ki a gyülekező helyeket, szervezze meg eljutásukat a befogadó helyre a logisztikai munkacsoporttal együttműködve. Készítsen lakossági tájékoztatót a veszélyeztetett lakosok részére a magatartási rendszabályokról, valamint a kimenekítési csomag tartalmáról. Szervezze meg a kimenekített és befogadott lakosság nyilvántartását. A Kárfelszámoló munkacsoport felé jelezzék a speciális igényeket. A feladat végrehajtását jelentsék a Vezetésbiztosító és híradó munkacsoportnak.

 1. Kárfelszámoló munkacsoport

A robbanás következtében kialakult műszaki mentési feladatokat szervezze meg és koordinálja. Vegye fel a kapcsolatot a felderítést végrehajtókkal. Mérje fel a sérült közmű által érintett terület nagyságát. Szükség esetén kérje a speciális mentők alkalmazását.Tartsa a kapcsolatot az ÁNTSZ-szel a kimenekített és befogadott lakosság egészségügyi ellátásával kapcsolatosan. A Veszélyhelyzet Felderítő Szolgálat tájékoztatásai alapján tájékozódjon a mentés lehetőségeiről. Folyamatosan vizsgálja a romosodott épület statikai állapotát. Szervezze meg az épület helyreállítását. A megközelítési utak járhatóságának szükség szerinti biztosításáról gondoskodjon a Rendőrség, Polgárőrség bevonásával. A feladat végrehajtását jelentsék a Vezetésbiztosító és híradó munkacsoportnak.

 1. Logisztikai munkacsoport

A mentésben résztvevők és a befogadott lakosság azonnali, illetve egyszeri ellátását szervezzék meg, amelynek végrehajtása a gyülekezési helyen történik meg.

Szervezze meg a gyülekező helyről a befogadó helyre történő szállítást. A befogadó helyen napi háromszori étkezést biztosítson a befogadott lakosság részére. Készítsen pénzügyi tervet az összes ellátással, szállítással kapcsolatos költségekről. Gondoskodjon a háziállatok elhelyezésére az állategészségügyi szervezetek bevonásával. A feladat végrehajtását jelentsék a Vezetésbiztosító és híradó munkacsoportnak.

A Polgári Védelmi Törzs irányításával távollétemben a kerületi lakosságvédelmi előadót bízom meg. Az elhatározáshoz javaslataikat 11.00 órakor tegyék meg.

Budapest, 2011. március 29.

…….…………………….

kirendeltség vezető

A Budapest Főváros ……. Kerületi Védelmi Bizottság Elnökének

ELŐZETES INTÉZKEDÉSE

Tisztelt Védelmi Bizottság!

Jelentéseik és javaslataik alapján az azonnal végrehajtandó feladatokra az alábbiak szerint intézkedem:

 1. A Tűzoltóság fő feladatát továbbra is a tűz oltása, az élet és anyagi javak mentése, a sérült gázvezeték izolálása, illetve a ház tartószerkezetének megerősítése képezze dúcoló anyagokkal.
 2. A Rendőrség fő feladata a veszélyeztetett terület teljes lezárása, a lakosság tájékoztatása, a forgalom elterelése, a kimenekítés miatt menekülő útvonalak megtervezése, valamint az elhagyott lakások védelmének biztosítása.
 3. A Polgári Védelmi Kirendeltség vezetője kérjen segítséget a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság igazgatójától dúcoló anyagok, és a befogadó helyek berendezéséhez fektető anyagok biztosítására, valamint a szállításban való segítségnyújtásra.

A Polgári Védelmi Operatív Törzs azonnal kezdje meg a kialakult helyzet következtében hajléktalanná vált lakosság elhelyezését, ellátását, valamint a mentésben résztvevő erők védőeszközzel történő ellátását. Adja ki a lakossági tájékoztatót, ami a megfelelő magatartási szabályokat, a befogadó helyeket, a hasznos információkat tartalmazza.

 1. Az ÁNTSZ vezetője szervezze meg a veszélyeztetett területen élő mozgásképtelen, illetve ápolásra szoruló lakosok szállítását és elhelyezését egészségügyi intézményekbe, továbbá szervezze meg a befogadó helyen elhelyezett személyek orvosi felügyeletét és ellátását.

A vezetéssel kapcsolatban:

 1. A kárterületen helyettesítésemmel a Kerületi Védelmi Bizottság titkárát, Aljegyző Asszonyt / Alpolgármester Urat/Asszonyt bízom meg.
 1. A Polgári Védelmi Operatív Törzs a KVB Rendkívüli Időszaki Működési Helyén (RIMH) helyettesítésemmel a polgári védelmi kirendeltség-vezető Urat bízom meg.
 2. A Polgári Védelmi Operatív Törzs munkacsoportjai, illetve a kirendeltség vezető 11.00 óráig tegyék meg jelentéseiket és elhatározási javaslataikat.
 3. Az érintettek az előzetes intézkedésben foglaltakat hajtsák végre.

Elhatározásomat az Önök javaslatai alapján 11.30 órakor hirdetem ki.

Budapest, 2011. március 29.

A Budapest Főv. …..Kerületi Védelmi Bizottság Elnökének (polgármester)

ELHATÁROZÁSA

Tisztelt Védelmi Bizottság!

A kerületben 06.00 órakor történt súlyos káresemény következményeinek felszámolására, valamint a veszélyeztetett lakosság védelme érdekében

ELHATÁROZTAM

 1. A Tűzoltóság folytassa az élet- és anyagi javak mentését, a sérült klórpalack izolálását, a vegyi veszély megszüntetését a Veszélyhelyzeti Felderítő Szolgálat közreműködésével.
 2. A Rendőrség zárja le a ……. u. – …….. u. – ….. tér – …… u. …… u. által határolt területet a kerületben működő Polgárőrséggel együttműködve. Tereljék el a forgalmat, tervezzék meg a veszélyeztetett terület kitelepítésének rendőri biztosítását, külön intézkedésemig hangszórós gépjárművekkel folyamatosan tájékoztassák az érintett terület lakosságát. A Budapesti Rendőr-főkapitánysággal, az Országos Mentőszolgálat Budapesti Mentőszervezetével, az Önkormányzat népesség-nyilvántartóival együttműködve hajtsák végre az elszállított súlyos sérültek beazonosítását.
 3. A Polgári Védelem folytassa a kitelepítés és befogadás tervezését. A kitelepítés tervezésénél számoljanak a területet spontán elhagyó személyekkel. A hajléktalanná vált személyeket további intézkedésemig a kijelölt befogadó helyeken helyezzék el. Szükség esetén lássák el a mentőerőket és a veszélyeztetett lakosságot védőeszközökkel. Biztosítsák a lakosság, a sajtó, illetve a média folyamatos tájékoztatását. Csak az általam kijelölt személy nyilatkozhat. Gondoskodjanak a mentésben résztvevő erők és az érintett lakosság élelmezéséről.
 4. Az ÁNTSZ szervezze meg a mentésben résztvevő erők és a hajléktalanná vált lakosság egészségügyi biztosítását.
 5. A mentésbe bevont erők pihentetéséről és váltásáról a szervezetek vezetői kötelesek gondoskodni.
 6. A kárterületen távollétemben helyettesemnek a KVB titkárát, az Aljegyző Asszonyt / Alpolgármester Urat/Asszonyt jelölöm ki. A Rendkívüli Időszaki Működési Helyen távollétemben helyettesemnek a polgári védelmi kirendeltség vezető urat jelölöm ki.

Budapest, 2011. március 29.