Go to ...
RSS Feed

2021. október. 22.

Magunkról

FŐVÁROSI POLGÁRI VÉDELMI ÉS KATASZTRÓFAVÉDELMI SZÖVETSÉG
2017. évi “A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-342

2017. évi beszámoló közhasznúsági melléklete

FŐVÁROSI POLGÁRI VÉDELMI ÉS KATASZTRÓFAVÉDELMI SZÖVETSÉG

Beszámoló Szövetségünk 2016. évi tevékenységről:

FPVKSZ Beszamolo a 2016-os évről

FPVKSZ PK 242 beszámoló 2016-ról

Beszámoló Szövetségünk 2015. évi tevékenységről:

FPVKSZ Beszámoló a 2015-ös évről

PK 142 beszámoló FPVKSZ 2015-ről

ALAPSZABÁLY!
A szervezet alapítási éve: 1998. december 2.
Működési területe Budapest főváros és kerületei.

A Fővárosi Bíróság 1999. április 19-én nyilvántartásba vette, egyben kiemelkedően közhasznú szervezetté minősítette a Budapest Fővárosi Polgári Védelmi Szövetséget, amelynek székhelye, 1052 Budapest, Városház u. 9-11. A Szövetség alakuló közgyűlése Tóth Károly nyá. pv. ezredest választotta meg ügyvezető elnöknek, illetve a Szövetség képviselőjének.
A Szövetség névhasználatát a Fővárosi Önkormányzat Szervezési és Működési Szabályzatáról szóló 7/III. 26. számú önkormányzati rendelet szerint a Főpolgármester megbízásából a 03-2155/1999. sz. átiratában dr. Kranovits Mária ügyvezető-helyettes engedélyezte.
A szervezet a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. tv. és a BM Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatósággal 1999. 02. 17-én megkötött együttműködési megállapodás alapján részt vesz a polgári védelem és a katasztrófavédelem területén állami és önkormányzati közfeladat ellátásában, működési szabályai pedig megfelelnek a törvény által előírtaknak.
Mint kiemelten közhasznú társaság közreműködik Budapest főváros állampolgárainak polgári védelmi és katasztrófavédelmi felkészítésében. Tevékenysége során a polgári védelemről szóló – 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről – alapján állami feladatokat is ellát. Az állampolgárok önkéntes részvállalásával segíti az élet és anyagi javak védelmét.
Az Alapszabály kimondja, hogy a Szövetség fő feladata a lakosság felkészítése, tájékoztatása a rendkívüli helyzettel kapcsolatos tennivalókról és az ifjúság polgári védelmi felkészítése.

A feladatok bővülésével kapcsolatosan a szervezet 2002. december 2-i Közgyűlése határozatot hozott az Alapszabály módosítására, illetve a szervezet nevének megváltoztatásáról. E szerint a Fővárosi Bíróság 2003. február 3-i végzése kimondta, hogy ezt követően Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség néven működik tovább.
A Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség, mint önálló jogi személy – a Magyar Polgári Védelmi Szövetségtől független szervezetként – működik.
Az egyes feladatok megoldásához a központi költségvetésből anyagi támogatást nem kapunk, a Polgári Védelmi Alapítvány lehetőségeinek megfelelően segíti szervezetünket. Ezen túl a tagdíjak és a különböző szponzorok anyagi támogatása nyújt anyagi fedezetet.

A SZÖVETSÉG EDDIGI TEVÉKENYSÉGE

Megalakulásunk óta taglétszámunk bővítése céljából felkészítő alaptanfolyamokat szervezünk, illetve vezetünk le azzal a céllal, hogy megismertessük a résztvevőket a polgári védelem és a katasztrófavédelem alapelveivel.
2000. évben elkészült két leporelló a “Mit kell tudni földrengés” és a “Mit kell tudni ár- és belvíz esetén” című kiadvány 100-100 ezer példányban, melyek terjesztésében a kerületi polgári védelmi kirendeltségek nyújtottak segítséget.
A 2001. évi ár- és belvíz idején a Győri Keksz és Ostyagyár segítségével mintegy 3 millió forint értékben élelmiszert juttattak el Heves megye legsúlyosabban érintett területére. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Hetefejércse ugyancsak árvízkárosultjai részére, ruha, tisztálkodási eszközök, alapvető élelmiszerek formájában biztosítottunk segélyszállítmányt.
2001-ben megindítottuk a negyedévenkénti rendszerességgel megjelenő Polgári Védelmi Híradót.
Még ebben az évben kiadásra került a “Kiút a Bajból” című reprezentatív kivitelű, magas szakmai színvonalú kiadványunk. Elkészült – kísérleti jelleggel – egy Tansegédlet az általános – és középiskolák pedagógusai számára a polgári védelmi és katasztrófavédelmi ismeretek oktatásának segítésére. Kiadványunk – pénz hiányában – sokszorosításban, csak néhány iskolához jutott el. Az igények figyelembevételével a Tansegédlet átdolgozásra került jelenleg az Oktatási Minisztérium szakemberei véleményezik. Várhatóan 2004-ben kiadásra kerül.
2002-ben elkészült és kiadásra került a “Kézikönyv a polgári védelmi és katasztrófavédelmi ismereteket oktatók számára”.
2001-ben, 2002-ben és 2003-ben a “Biztonságos Magyarországért” BM pályázaton elnyert összeg felhasználásával, az Országos Szövetséggel közösen egy-egy hétre 50-50 gyermek kedvezményes szaktáborozását tudtuk megszervezni Balatonföldváron, illetve Balatonedericsen.
2003-ben levezettük a lakosságfelkészítők (polgármester segítők) szakmai, levelező rendszerű felkészítését, illetve elsősegélynyújtó tanfolyamot tartottunk az Országos Mentőszolgálat közreműködésével.

2003. május 7-én a Magyar Hadtudományi Társasággal közösen tudományos emlékülés keretében megemlékeztünk a II. Világháború bombatámadásai polgári áldozatairól. Minden évben – ünnepélyes keretek között – megkoszorúzzuk a Lágymányosi híd pesti hídfőjénél lévő, a polgári áldozatok tiszteletére állított emlékművet.

TOVÁBBI FELADATAINK

1. A Szövetség az elkövetkező időszakban legfőbb feladatának tekinti 2005-ben a Magyar Polgári Védelem megalakulásának 70 éves évfordulóját, illetve arról ünnepélyes keretek között történő megemlékezését.
Ennek megjelenési formája egy olyan reprezentatív kiállítás megszervezése, amely feldolgozza 1935-től napjainkig a Légoltalom, illetve Polgári Védelem illetve Katasztrófavédelem alapvető változásait. E kiállítás anyaggyűjtése napjainkban megkezdődött és kérjük, hogy jelentkezzenek azok, akiknek olyan dokumentumok vannak birtokukban, hogy ajánlják fel a kiállítás megrendezéséhez. Ez ügyben jelentkezni lehet levélben a Szövetség, Városház utcai címén, illetve telefonon és Faxon a +36 1 220-2043 számon  vagy személyesen a Budapest, XIV. kerület Stefánia út 55. szám alatt.

2. Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatósággal együttműködve a polgári védelmi és katasztrófavédelmi ifjúsági versenyek megszervezése és lebonyolítása.

3. Folytatni szeretnénk az ifjúsági nyári táborozásokat.

4. Továbbra is meg kívánjuk jelentetni a Polgári Védelmi Híradót.

5. Tagságunk bővítésével párhuzamosan újabb alaptanfolyamok szervezése.

6. Az iskolaigazgatók, pedagógusok igényeinek megfelelően – figyelembe véve a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiadott munkafüzetek anyagát – szeretnénk kiadni két Tansegédletet:
– 2004-ben: Tansegédlet a polgári védelmi és katasztrófavédelmi ismereteket oktató általános iskolai pedagógusok számára.
– 2005-ben: Tansegédlet a polgári védelmi és katasztrófavédelmi ismereteket oktató középiskolai középiskolai pedagógusok számára.

7. Kapcsolat kiépítése egyéb civil szervezetekkel.

A SZÖVETSÉG TISZTSÉGVISELŐI:

Örökös, Tiszteletbeli Elnök:
Tóth Károly nyá. pv. ezredes, aki korábban a Polgári Védelmi, illetve Katasztrófa védelmi havi képes folyóirat főszerkesztője, volt ügyvezető elnök.

Ügyvezető elnök:
Hejüsz István nyá. mk. pv. alezredes, tanácsos

Szakmai alelnök:
Dr. Tóth Ferenc tü. dandártábornok

Koordinációs alelnök:
Sipos András nyá. pv. alezredes

Főtitkár :

———

Az elnökség tagjai:

Tatorján István nyá. pv. ezredes
Kácsorné Török Ildikó
Orosz Zoltán nyá. pv. alezredes
Puzder Attila nyá. pv. alezredes
Vid Gábor
Kocsik Pál

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Elnöke:
Sebes Péter nyá. pv. ezredes

Tagjai:
Csábrági László nyá. pv. ezredes
Mészáros Etelka

FPVKSZ ALAPSZABÁLYA

A végleges alapszabály letöltése