A Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapja

Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1999 óta minden év október második szerdáját a természeti katasztrófák áldozatainak emléknapjává nyilvánította. Az elmúlt években a Föld mintegy 348 millió lakóját érintették természeti csapások – ez a szám közel négyszerese az 1990-es adatnak. Leggyakoribb ember áldozatokkal járó katasztrófák a földrengések, vulkánkitörések, áradások és aszályok, földcsuszamlások, erdőtüzek, hurrikánok és hasonlók több százezer ember életét követelték (ez a szám 1990-ben még  közel 53 ezer volt). Az áldozatok számának ilyen mértékű növekedése összefüggésbe hozható a globális fölmelegedéssel.

Az elmúlt évtizedben határozottan növekedett mind a természeti katasztrófák, mind azok áldozatainak száma. Míg 1990-ben 261 természeti katasztrófa történt, addig napjainkban ez a szám több mint félezerre emelkedett. Nem csak arról van tehát szó, hogy napjainkban Földünkön egyre több és több katasztrófára kell számítanunk, hanem arról is, hogy egyre több ember van kitéve az ilyen veszélyeknek. A veszélyhelyzetet csak növeli, hogy a Föld népességének jelentős része több tízmilliós óriásvárosokban, illetve azok szegénynegyedeiben él. A túlnépesedés miatt súlyos természeti veszélyeket rejtő területek is benépesülnek: az árterek, földcsuszamlásoktól rendszeresen sújtott hegyoldalak sem maradnak lakatlanul.

Az ENSZ a természeti katasztrófákat globális problémának tekinti, ezért már az 1990-es években ajánlásokat dolgozott ki és nemzetközi összefogást sürgetett a természeti katasztrófák megelőzése és pusztító hatásuk csökkentése érdekében. Az átfogó program célja, hogy az egyes országok tevékenységén keresztül koordinálja a globális erőfeszítéseket, ezáltal hatékonyabbá tegye a katasztrófák megelőzését. Az Európai Unióhoz történt csatlakozással hazánk bel- és külpolitikájában, illetve a katasztrófavédelem szakmai tevékenységében egyre erőteljesebb és kiemelkedően fontos irányvonalat jelentenek a környezetvédelem és a biztonság kérdéseinek megoldásai. A 2005. januárban, Japánban megrendezett Katasztrófa Csökkentési Világkonferencia, további fontos határozatokat hozott a megelőzés érdekében és

jóváhagyta a következő évtizedre, a katasztrófák megelőzésének és csökkentésének Általános Cselekvési Tervét. A tervben meghatározták azokat a stratégiai célokat és az ehhez szükséges intézkedéseket, amelyek biztosítják a nemzetek katasztrófákkal szembeni ellenálló képességének növelését. A konferencián kimagasló szerepet betöltő UN ISDR (ENSZ Katasztrófacsökkentés Nemzetközi Stratégiája) határozott irányt vett arra, hogy szerepet vállaljon a nemzetközi katasztrófa-csökkentési programok kidolgozásában, megvalósításában, főleg az alábbi területeken: lakosságtájékoztatás, képzés és oktatás, információkezelés és csere.

Elékezzünk az Áldozatokra és köszönjük meg a Hivatásos, Nyugállományú Katasztrófavédelmi munkatársak, Civil szervezetek állományának áldozatos munkáját!