2019.03.22-n 10.00-kor került megtartásra Szövetségünk 2018-as év értékelő és 2019-es év feladatszabó közgyűlése.

A közgyűlésen az alábbi napirendi pontok kerültek megtárgyalásra:

 Napirend:

 1. Beszámoló a Szövetség 2018. évben végzett munkájáról.
 2. Beszámoló a Szövetség 2018. évi gazdálkodásáról.
 3. A 2019-es év tervezett fő feladatai.
 4. Egyéb : Az alapszabálymódosítás előkészítésének ismertetése.
 5. A közgyűlés, bezárása, zárszó!

A napirendi pontok megtárgyalása és elfogadását követően került sor a zárszóra.

Befejezésül Dr. habil Endrődi István tü. ezredes Úr egyetemi docens, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség Országos elnöke az Országos Elnökség által adományozott tárgyjutalmat adott át Hejüsz István nyá. pv. alezredes, tanácsos Úrnak a Szövetség és a Polgári Védelem érdekében kifejtett munkája elismeréseként.

A közgyűlést követően rövid szünet után 12.00-tól Ünnepi közgyűlés került megtartásra, Szövetségünk 20.-éves fennállása alakalmából, melynek napirendi pontjai voltak:

 • 12:00 – Ünnepi beszéd az eltelt 20 év eredményeiről, visszaemlékezés
 • 12:15 – Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium és Általános Iskola ünnepi műsora

Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium tanulói Pászti Károly vezetésével az alábbi műsorral köszöntötték szövetségünket:

 • Magyarlapádi népdalcsokor – előadja az országos döntős Harangvirág kisegyüttes
 • Csokonai Vitéz Mihály: Jövendölés az első oskolához Somogyban  – előadja Szabó Lilla
 • Szatmári verbunk – előadja Baraksó Levente 
 • Háros felől – 3 dal Maros Rudolf művéből – előadja a Csokonai Gyermekkar kiskórusa 
 • Csokonai Vitéz Mihály: Árvíz – Trója Karolina 
 • Bartók Béla: Este a székelyeknél – előadja: Pászti Károly klarinéton
 • Bárdos Lajos: Szőlőhegyen körösztűl – 3 dal Bartók Béla gyűjtéséből – előadja a Csokonai Gyermekkar kis kórusa.

 A műsor Kuncz József nyá. ka. szavalatával zárult.

 • 13:00 – Elismerések átadása

A Szövetség 20 éves fennállása alatt kifejtett átlagon felüli kimagasló tevékenysége és támogató munkája elismeréseként „emlékplaket” elismerésben részesül:

Tóth Károly nyá. pv. ezredes Úr

Orovecz István nyá. pv. vezérőrnagy Úr

Sebes Péter nyá. pv. ezredes Úr

Sipos András nyá. pv. alezredes Úr

Puzder Attila nyá. pv. alezredes

Kiss István Úr

Trinyik István Úr

Kuncz József Úr

Vid Gábor Úr

Új Akropolisz Közhasznú Kulturális Egyesület 

Szász Margit Úrhölgy

A Szövetség 20 éves fennállása alatt kifejtett tevékenysége és támogató munkája elismeréseként „Oklevél” elismerésben részesül:

Mészáros Etelka Úrhölgy

Sebes Éva Úrhölgy

Mischinger Gábor Úr

Józsa Gáborné Úrhölgy

Kácsorné Török Ildikó Úrhölgy

Liebe Mária Úrhölgy

Mészáros József Úr

Csábrági László nyá. pv. ezredes Úr

A közgyűlés végén Sebes Péter nyá. pv. ezredes Úr a Szövetség által adományozott tárgyjutalmat adott át Sípos András nyá. pv. alezredes Úrnak közelmúltban ünnepelt kerek születésnapi évfordulója alkalmából.

Befejezésül Sebes Péter nyá. pv. ezredes Úr a szövetség elnöksége és tagjai által adományozott tárgyjutalmat adott át Hejüsz István nyá. pv. alezredes, tanácsos Úrnak a Szövetség és a Polgári Védelem érdekében kifejtett munkája elismeréseként.

A közgyűlés, kötetlen baráti beszélgetéssel zárult.

Köszönjük támogatóinknak, hogy hozzájárultak az ünnepi rendezvény sikeréhez:

Főpolgármesteri Hivatal

Fornetti Kft.

Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium diákjai Pászti Károly vezetésével

Ünnepi közgyűlés 2019.