Pályaorientációs és tájékoztató előadás a XVII. kerületben

Az együttműködésről…

2018. január 19-e igen érdekes nap volt a Budapest XVII. Kerületi Kőrössy Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium életében. A végzősök az EDUCATIO kiállításra mentek, a többieknek tanításmentes munkanap volt az iskola éves munkaterve alapján.
Az alacsonyabb évfolyamok számára keresték tanáraik a hasznos elfoglaltságot, így keresett meg Fehérné Thomas Györgyi tanárnő, hogy az ötödik évfolyamos osztályának pályaorientációs és tájékoztató előadást tartsak a rendvédelmi területekről. Javasoltam, hogy vonjunk be több osztályt is és bővítsük ki az órák- és témák körét. Végül háromszor egyórás, forgószínpad-szerű nap kerekedett a tervezés végére. Három ötödik, egy kilencedik és egy tizedik osztály, valamint nyolc pedagógus látogatta meg az előadásokat.
Az egyik tanteremben Dr. Teknős László tűzoltó százados, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanársegéde játékos formában ismertette, milyen a „katonás rend” –hogyan kell sorakozni, tisztelegni, jelenteni egy reguláris elvek szerint működő szervezetnél. Elmondta, hogy milyen feladatokat lát el a katasztrófavédelem, milyen területekre osztódik, milyen főbb szervezeti egységei vannak.
Egy másik tanteremben, valamint az iskola előtt kiállított tűzoltó gépjárműben Kovácsovics Péter tűzoltó főtörzsőrmester és Szupper Lajos tűzoltó főtörzsőrmester urak, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság XVII. kerületi munkatársai tartottak párbeszédes, izgalmas előadást, osztották meg az érdeklődőkkel, miért és hogyan váltak tűzoltóvá. Milyen felvételi követelményeknek kellett megfelelniük, milyen iskolákat kellett elvégezniük beosztásuk betöltéséhez. Meséltek arról, hogy milyenek a hétköznapok a tűzoltó laktanyákban, a napirendről, a karbantartásokról, a szinten tartó foglalkozásokról, a szabadidő hasznos eltöltéséről, testedzési – sportolási lehetőségekről. Beszéltek a készenléti-, laktanya elhagyási normaidőkről, arról, hogy lehet ezeket a szoros időnormákat megtartani. Elmondták, hogy milyen kapcsolat van a tűzoltó, tűzoltóság és a család között.
A harmadik helyszínen jómagam, apukaként és a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség aktivistájaként tartottam előadást és bemutatót a polgári védelmi feladatokról, az önkéntesség fontosságáról a Magyarországon gyakrabban előforduló természeti- és civilizációs veszélyek következtében előforduló veszély- és katasztrófa helyzetek tükrében. Néhány, a rendelkezésemre álló vegyi-, biológiai-, és sugárzásmérő, felderítő és mintavevő készüléket is bemutattam.
Így vált Fehérné Thomas Györgyi tanárnő megkereséséből egy tartalmas, érdekes, komplex előadás trilógia a Katasztrófavédelem oktatási, beavatkozói munkatársai, valamint önkéntesek közreműködésével.
Köszönettel tartozom a résztvevők segítségéért, elöljáróik támogatásáért, a tanári kar és Dr. Hicz János igazgató úr helyszínbiztosításáért!
Remélem, hasznos volt az előadás-sorozat, amelynek rendszeressé váló folytatásán érdemes volna elgondolkodni…

Puzder Attila ny. pv. alez., szülő
a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség
elnökségi tagja