Környezetvédelmi projektnap


Budapest X. kerületi Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium: Környezetvédelmi projektnap

Intézményünk a 2015/2016.tanévben nyerte el az ÖKOISKOLA címet, ezért idén is megrendezésre került a Környezetvédelmi projektnap, melyet május 02-án tartottunk meg. Ennek keretén belül tanulóink az ismeretszerzés mellett játékos formában számot adhattak tudásukról is.
Az ehhez szükséges anyagi forrást pályázat útján nyerte el az intézmény.
A projektnap lebonyolításában segítséget kaptunk a Budapest Főváros Polgármesteri Hivatal Kulturális, Turisztikai, Sport, Köznevelési és Szociálpolitikai Főosztályától és a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség (FPVKSZ) munkatársaitól, akik az ajándékok biztosítása mellett bemutattak néhány környezetszennyezést mérő műszert is, valamint játékos formában ismertették meg a diákokkal egy esetlegesen bekövetkező katasztrófa esetében a túlélés alapvető szabályait.
Az iskola diákjainak a megoldandó feladatokhoz szükséges eszközöket és felszereléseket a pedagógusok készítették elő. Az osztályok tanulói hat állomást jártak végig és a következő feladatokat hajtották végre:
– szelektív hulladékgyűjtés mocsárjárással,
– tűzvédelmi gyakorlat: tömlőgurítás,
– környezetvédelmi kvíz,
– vészhelyzetben követendő magatartási szabályok, kimenekítő csomag összeállítása, különféle katasztrófavédelmi műszerek
– elsősegélynyújtási gyakorlat,
– virágültetés.
A csapatok nagy nevetések közepette birkóztak meg az ingatag sítalpakon a hulladékgyűjtéssel. Talán még ennél is jobban élvezték az osztályok virágládáinak beültetését, de az elsősegélynyújtás és a kvíz feladat megoldása sem okozott nagyobb nehézséget senkinek sem. A tűzoltó tömlő gurítását is néhány – a katasztrófavédelmi versenyen rendszeresen résztvevő – tanuló szakértő irányításával könnyedén megoldották a gyerekek.
Miután valamennyi csoport végrehajtotta a feladatokat, megkapták az FPVKSZ által felajánlott ajándékcsomagokat, amelyekben foglalkoztató könyvek és uzsonnás doboz volt.
Külön könyvjutalomban részesült a két legjobban együttműködő csapat: a 2. b és a 6. osztály tanulói.
Ezután jól megérdemelt jutalomként mindenki kapott egy-egy tányér gyümölcssalátát, melyet két kolléganő készített el a délelőtt folyamán.
Ez a nap valamennyiünk figyelmét ismételten ráirányította a környezetvédelem fontosságára. Természetesen ez a továbbiakban is megjelenik mindennapjainkban: a most elültetett virágokat az osztályok gondozzák, és továbbra is részt veszünk a Tiszta Kőbányáért és a TeSzedd! mozgalom hulladékgyűjtési akcióiban.

Boronkay Zsuzsa
Geréd Melinda
Mischinger Gábor

Köszönjük a Szövetség képviseletében megjelent Sípos András nyá. pv. alezredes Úr és Puzder Attila nyá. pv. alezredes Úr segítségét, közreműködését.