Megemlékezés a II. Világháború légibombázásainak civil áldozatairól!


A Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség a korábbi évek hagyományainak megfelelően ebben az évben is ugyan rendhagyó módon megemlékezett a II. világháború légibombázásainak civil áldozatairól.  

Az idei megemlékezésre szűk kőrben a Magyar Polgári Védelmi Szövetség, a Pest Megyei Polgári Védelmi Szövetség és a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség képviselőinek jelenlétében tisztelegtünk a sok-sok névtelen áldozatra emléke előtt 2022. május 06.-n 10.00-kor.

          A megjelentek köszöntése után Sipos András nyá. pv. alezredes a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség Koordinációs alelnöke mondott ünnepi beszédet.  Ezt követően Puzder Attila nyá. pv. alezredes a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség Szakmai alelnöke felkérte a megjelenteket a megemlékezés virágjainak elhelyezésére.

  • A Magyar Polgári Védelmi Szövetség és a Pest Megyei Polgári Védelmi Szövetség Nevében koszorút helyezett el:

Dr. Schweickhardt Gotthilf nyá. tü. alezredes

Orovecz István nyá. pv. vezérőrnagy

  • A Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség nevében:

Sebes Péter nyá. pv. ezredes

Oravecz Irén nyá. ftörm.

Sipos András nyá. pv. alezredes

Puzder Attila nyá. pv. alezredes

Schieber József nyá. pv. alezredes

Hejüsz Istvá nyá. pv. alezredes