Környezetvédelmi projektnap

Budapest X. kerületi Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium: Környezetvédelmi projektnap

Intézményünk a 2015/2016.tanévben nyerte el az ÖKOISKOLA címet, ezért idén is megrendezésre került a Környezetvédelmi projektnap, melyet május 02-án tartottunk meg. Ennek keretén belül tanulóink az ismeretszerzés mellett játékos formában számot adhattak tudásukról is.
Az ehhez szükséges anyagi forrást pályázat útján nyerte el az intézmény.
A projektnap lebonyolításában segítséget kaptunk a Budapest Főváros Polgármesteri Hivatal Kulturális, Turisztikai, Sport, Köznevelési és Szociálpolitikai Főosztályától és a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség (FPVKSZ) munkatársaitól, akik az ajándékok biztosítása mellett bemutattak néhány környezetszennyezést mérő műszert is, valamint játékos formában ismertették meg a diákokkal egy esetlegesen bekövetkező katasztrófa esetében a túlélés alapvető szabályait.
Az iskola diákjainak a megoldandó feladatokhoz szükséges eszközöket és felszereléseket a pedagógusok készítették elő. Az osztályok tanulói hat állomást jártak végig és a következő feladatokat hajtották végre:
– szelektív hulladékgyűjtés mocsárjárással,
– tűzvédelmi gyakorlat: tömlőgurítás,
– környezetvédelmi kvíz,
– vészhelyzetben követendő magatartási szabályok, kimenekítő csomag összeállítása, különféle katasztrófavédelmi műszerek
– elsősegélynyújtási gyakorlat,
– virágültetés.
A csapatok nagy nevetések közepette birkóztak meg az ingatag sítalpakon a hulladékgyűjtéssel. Talán még ennél is jobban élvezték az osztályok virágládáinak beültetését, de az elsősegélynyújtás és a kvíz feladat megoldása sem okozott nagyobb nehézséget senkinek sem. A tűzoltó tömlő gurítását is néhány – a katasztrófavédelmi versenyen rendszeresen résztvevő – tanuló szakértő irányításával könnyedén megoldották a gyerekek.
Miután valamennyi csoport végrehajtotta a feladatokat, megkapták az FPVKSZ által felajánlott ajándékcsomagokat, amelyekben foglalkoztató könyvek és uzsonnás doboz volt.
Külön könyvjutalomban részesült a két legjobban együttműködő csapat: a 2. b és a 6. osztály tanulói.
Ezután jól megérdemelt jutalomként mindenki kapott egy-egy tányér gyümölcssalátát, melyet két kolléganő készített el a délelőtt folyamán.
Ez a nap valamennyiünk figyelmét ismételten ráirányította a környezetvédelem fontosságára. Természetesen ez a továbbiakban is megjelenik mindennapjainkban: a most elültetett virágokat az osztályok gondozzák, és továbbra is részt veszünk a Tiszta Kőbányáért és a TeSzedd! mozgalom hulladékgyűjtési akcióiban.

Boronkay Zsuzsa
Geréd Melinda
Mischinger Gábor

Köszönjük a Szövetség képviseletében megjelent Sípos András nyá. pv. alezredes Úr és Puzder Attila nyá. pv. alezredes Úr segítségét, közreműködését.

Megemlékezés a II. világháború légibombázásainak civil áldozatairól!

A Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség a Magyar Polgári Védelmi Szövetséggel és együttműködő szervezeteikkel a korábbi évek hagyományainak megfelelően ebben az évben is megemlékezett a II. világháború légibombázásainak civil áldozatairól.
Az idei megemlékezésre katonai tiszteletadás mellett, május 5-én került sor, a Lágymányosi híd pesti hídfőjénél 1998-ban felállított emlékműnél.
A megjelent vendégeket Puzder Attila nyá. pv. alezredes a Szövetség elnökségi tagja köszöntötte. Ünnepi beszédében Dr. habil Endrődi István tü. ezredes, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség elnöke kiemelte, hogy a történelem talán legtöbb civil áldozatot követelő háborúja Európában 1945. május 9-én ért végett, pontosan 72 évvel ezelőtt, az ez évi megemlékezésnek különleges többletjelentést adott, hogy idén ünnepeljük jogelődünk, a Magyar Légoltalmi Liga megalakulásának 80-ik évfordulóját.
Fontosnak tartotta, hogy a történészek nagy része is elfogadja, hogy Budapest ostroma a II. világháború egyik legvéresebb, legnagyobb hatású ostromának tekinthető, többek egybehangzó véleménye alapján joggal nevezhető „második Sztálingrádi csatának”, a város nagy része elpusztult, a lakóépületek jelentős része is nagymértékben károsodott. Az emlékmű felállítási helyén egykor hadi üzem és rendező pályaudvar volt, amely létesítmények a bombázások kiemelt célpontjai voltak.
Az ünnepi beszéd után Kuncz József Úr a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség tagja Radnóti Miklós versét szavalta el. A vers után katonai tiszteletadással a megemlékezés koszorúit helyezték el:

A Budapesti Rendőrfőkapitányság képviseletében:
Meichl Géza r. dandártábornok Úr, BRFK Gazdasági helyettes

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviseletében:
Csepregi Péter tü. alezredes Úr
Tóth József tü. ezredes Úr

A IX. kerületi Rendőrkapitányság képviseletében:
Fórizs Sándor r. őrnagy Úr

A Német Nagykövetség képviseletében:
Moormann Rolf II. titkár Úr
Zwicklbauer főtörzszászlós Úr

Az Oroszországi Föderáció Magyarországi Nagykövetsége képviseletében:
Ivan Yulmasov Úr, Katonai és légügyi attasé helyettes
G. Tolochko Úr, II. titkár

Az Olasz Nagykövetség képviseletében:
Roberto Sarciá Úr, Konzul

Ukrajna Nagykövetsége képviseletében:
Lupag Andrij tanácsos Úr

MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár képviseletében:
Csipszer Tibor alezredes Úr, Parancsnok helyettes

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség Országos Elnöksége képviseletében:
Dr. habil Endrődi István tü. ezredes Úr, Országos elnök
Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy Úr, Országos elnökség tagja
Orovecz István nyá. pv. vezérőrnagy Úr, Szakmai elnök

A Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség képviseletében:
Hejüsz István nyá. mk. pv. alezredes, tanácsos Úr, ügyvezető elnök
Csatai István nyá. pv. alezredes Úr, MPVTT elnök

Befejezésül a jelenlévő vendégek helyezték el a kegyelet virágait az emlékműnél.

A koszorúzási ünnepség a Szózat és a Takarodó jel hangjaival ért véget.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


OLYMPUS DIGITAL CAMERA


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA