Beszámoló, Feladatszabó és Tisztújító Közgyűlés!

Tisztelt Tagtársaink, Együttműködő partnereink!

2020. március 06.-n került sor Szövetségünk Beszámoló, Feladatszabó és Tisztújító Közgyűlésére. A rendezvényen számadásra került az elmúlt 5 év munkája, és megválasztásra kerültek az új tisztségviselők.

A közgyűlés első felében a beszámolók (Elnökség és Felügyelő bizottság) kerültek ismertetésre, majd a 2020-as évi Munkaterv, melyet hozzászólások után a közgyűlés egyhangúan fogadott el.

A közgyűlés második felében került sor a tisztújításra, melynek eredményét Kunczné Szeleczky Mária, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismertette. A szavazatok feldolgozása után az alább felsorolt személyek kerültek megválasztásra:

Tisztségviselők:

Hejüsz István nyá. mk. pv. alezredes ügyvezető elnök
Puzder Attila nyá. pv. alezredes szakmai alelnök
Sipos András nyá. pv. alezredes koordinációs alelnök

Elnökségi tagok:

Kácsorné Török Ildikó
Gavrán László
Mischinger Gábor
Kocsik Pál
Liebe Mária
Vid Gábor

Felügyelő Bizottság:

Sebes Péter nyá. pv. ezredes elnök
Csábrági László nyá. pv. ezredes tag
Mészáros Etelka tag

A közgyűlés rövid szünetet követően a Nemzetközi Polgári Védelmi Nap-i megemlékezéssel folytatódott, amin a Magyar Polgári védelmi Tudományos Egyesület elnöke Csatai István nyá. pv. alezredes mondta el megemlékező gondolatait.

A Szövetség elismerések átadásával és Nőnapi megemlékezéssel zárult.

Emlékplakett elismerésben részesült:

Mészáros Etelka Úrhölgy

Liebe Mária Úrhölgy

Jekelfalussy Margit Úrhölgy

Józsa Gáborné Úrhölgy

Trinyik István Úr

Gavrán László Úr

Simon Máté Úr

Vid Gábor Úr

Emléklap elismerésben részesült:

Csörnök Ilona

Farkas Zoltán Úr

Ciuta Szebasztián Úr

Csík – Huba Dávid Úr

Takács Richárd Úr

Mészáros Benjamin Úr

Az ünnepség Kuncz József Úr Nőnapi szavalatával, kötetlen beszélgetéssel zárult.

Ezúton köszönjük mindenkinek az előkészítés és végrehajtás során kifejtett támogató segítő munkáját.

Az Újonnan megválasztott Elnökségnek jó munkát kívánunk!

FPVKSZ Elnökség

Koszorúzási ünnepség!

Magyar Polgári Védelmi Szövetség Országos Elnöksége a Polgári Védelem Világnapja alkalmából 2020. március 03-án 10.00 órakor koszorúzási ünnepséget szervezett a Hadtörténeti Intézet és Múzeum   Díszudvarán a

Légoltalom Hősi Halottjai Emléktáblájánál.

A koszorúzásra Dr. habil. Endrődi István tű. ezredes MPVSZ elnöktől meghívást kaptak a BM OKF vezetésén kívül a Magyar Polgári Védelmi Szövetséggel együttműködő szervezetek és Szövetség tagszervezeteinek képviselői, támogatói, szimpatizánsai.

Az ünnepi megemlékezés résztvevőit az MPVSZ vezetése nevében Gáspár József ny. pv. ezredes köszöntötte. A jelenlévők a „Himnusz hangjaival” tisztelegtek a Légoltalom hősi halottjai előtt.

A rendezvény ünnepi szónoka Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy, az MPVSZ szakmai alelnöke volt.

Az ünnepi beszéd után a résztvevők az Emléktáblánál elhelyezték a megemlékezés koszorúit és virágait.

A koszorúzás sorát a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója nevében Dr. Jackovics Péter tű. ezredes, veszélyhelyzet kezelési főosztályvezető nyitotta meg.

 • A Magyar Polgári Védelmi Szövetség részéről Dr. habil. Endrődi István tűzoltó ezredes országos elnök, Orovecz István ny. pv. vezérőrnagy, örökös tiszteletbeli elnök és Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy szakmai alelnök.
 • A Nemzeti Közszolgálati Egyetem RTK Katasztrófavédelmi Intézete intézetvezetője nevében Dr. Ambrusz József ezredes
 • A házigazda Hadtörténeti Intézet és Múzeum képviselője, Dr. Ravasz István alezredes.
 • A Magyar Vöröskereszt képviseletében Sáfár Brigitta és Molnár András.
 • A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről Csepregi Péter tű. ezredes polgári védelmi főfelügyelő.
 • A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ részéről Dr. Berki Imre múzeumigazgató és Diriczi Miklós ny. tű. ezredes igazgatóhelyettes.
 • Az Országos Polgárőr Szövetség részéről Markos György színművész, országos alelnök
 • A Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség részéről Hejüsz István ny. mk. pv. alezredes ügyvezető elnök és Sípos András ny. pv. alezredes Koordinációs alelnök.
 • a Magyar Polgári védelmi Tudományos Egyesület részéről Csatai István ny. pv. alezredes, elnök.
 • A Magyar Katonai Logisztikai Egyesület nevében Dr. Kulcsár István és Somogyi Gyula ny. alezredes.
 • A Fejér Megyei Védelmi Bizottság nevében Dr. Bárdos Zoltán tű. alezredes, MVÉB titkár
 • A Magyar Környezetvédelmi Egyesület nevében Prof. Dr. Petrányi Győző akadémikus, Koder Gábor titkár.
 • A Nyugdíjasok Budapesti Egyesülete nevében Véghné Reményi Mária elnök helyezték el a kegyelet koszorúit, virágait

.

Az ünnepség zárásaként a Szózat, majd a Légoltalom és a Polgári Védelem hősi halottjai tiszteletére a Magyar Takarodó hangjai csendültek fel a Hadtörténeti Intézet és Múzeum udvarán.

POLGÁRI VÉDELEM VILÁGNAPJA

A Nemzetközi Polgári Védelmi Világszervezet 1972. március 1-jén alakult meg. Erre emlékezve 1992-ben határoztak A POLGÁRI VÉDELEM VILÁGNAPJÁnak megrendezéséről. Magyarország is csatlakozott az akkori felhíváshoz. Magyarország 1989-ben ratifikálta és hirdette ki az 1949. évi genfi egyezmény két jegyzőkönyvében foglaltakat, amely kimondja a polgári védelem humanitárius jellegét, azt határozottan elkülöníti a fegyveres erőktől, továbbá a polgári védelem feladatai közé sorolja a katasztrófák veszélyeitől való védelmezést, az életben maradás feltételeinek biztosítását. Világszerte látványos mentési gyakorlatokat rendeznek ezen a napon.

Tisztelettel köszöntünk minden jelenlegi és volt hivatásos és polgári kollégát, civilszervezetet akik ezen a területen tevékenykedtek, tevékenykednek.

FPVKSZ Elnöksége